Stavba a vývoj vesmíru

Přednášející: Mgr. Viktor Votruba Ph.D.

Cvičící: Mgr. Lenka Matěchová


Podmínky k zápočtu:


70 % účast na cvičeních (lze domluvit i speciální přístup po dohodě)
Příklady na procvičení 1
Příklady na procvičení 2
Příklady na procvičení 3


Materiály

Friedmannovy rovnice I. Pdf
Lekce II. Pdf
Lekce III. Pdf
Lekce IV. Pdf
Lekce V. Pdf
Lekce VI. Pdf
Lekce VII. Pdf

Pomocné materiály

Skriptum Stavba a Vývoj vesmíru (autor - prof. Zdeněk Mikulášek)
Přednáška - Geometrie vesmíru: Ps Pdf
Přednáška - Měříme vesmír: Ps Pdf
Přednáška - Reliktní záření: PPT (Bohužel powerpoint) PDF
Přednáška - Kosmologické paradoxy Ps Pdf
Přednáška - Kde se vzala antihmota PPT

Další podpůrné materiály

Světelné echo - Supernova 1987a: Ps Pdf
Gravitační čočky: Ps Pdf
První hvězdy ve vesmíru Ps
Pomocný materiál Pdf