Informace

Kroužek vznikl ve spolupráci Masarykovy univerzity a nadšenců z řad Divadla fyziky ÚDiF. ÚDiF

Na začátku byla myšlenka vytvořit fyzikální kroužek na úrovni. Kroužků s experimenty existuje hodně pro 1. stupeň ZŠ. Ale pro druhý stupeň jich už není tolik, protože chybí dostatečná odbornost a nápady na úrovni dětí 2. stupně ZŠ. Z našich dětských táborů i z práce s učiteli jsme měli jak nápady, tak zkušenosti.

Masarykova univerzita, na které lektoři studují nebo již vystudovali, poskytla veškeré zázemí pro kroužek, který má i pro ni přidanou hodnotu. Kroužek slouží jako výukový terén pro studenty učitelství fyziky, kteří díky KrTKovi mají možnost naučit se novým dovednostem a získat další užitečnou a cennou zkušenost do svého oboru. Zároveň se Masarykova univerzita prezentuje svými vystudovanými studenty před možnými nadcházejícími studenty, které tak motivuje vstoupit do jejích řad.

Pod Masarykovou univerzitou tak vzniká něco jedinečného, co se pokusíme i nadále rozvíjet a udržet. O kvalitu se postarají docenti Masarykovy univerzity, přístupnost a adekvátnost dětem základních škol zaručí ÚDiF.

Kroužek probíhá v prostorách Masarykovy univerzity na Přírodovědecké fakultě, tedy přímo v lůnu těch nejlepších učitelů fyziky a odborných fyziků.

Adresa: Kotlářská 2, Brno.

Mapa.

Každou středu a čtvrtek od 17:00 do 18:30 - 18:45.

Počet lekcí za jedno pololetí je deset. Podzimní běh 2021 začíná 29. a 30. 9. 2021.

Pro žáky 5.–9. tříd se zájmem se něco dozvědět o fyzice a chutí experimentovat.

Cena za 10 lekcí je v tuto chvíli 900,- Kč. Po domluvě je možné začít chodit na KrTKa i v průběhu a zaplatit tak lekce poměrově k počtu lekcí. Takto nízká cena v praxi pokryje pouze materiál a je možná jen za pomoci Masarykovy univerzity, která finančně podpořila vznik KrTKa, nabídla vlastí prostory, uhradila nákup nespotřebního materiálu a zaplatila čas a práci lektorů. Moc za to naší alma mater děkujeme!

letacek_2021p