Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
kontakt [2015/11/26 17:12]
vojtak [Masarykova univerzita]
kontakt [2016/02/24 01:32]
vojtak [Kontakt]
Řádek 7: Řádek 7:
 mail: mikulecka.bara@gmail.com \\ mail: mikulecka.bara@gmail.com \\
  
-{{:krtek_logo.png?nolink&20|}} [[http://www.physics.muni.cz/~krtek/| odkaz na web KrTKa ]]+{{:krtek_logo.png?nolink&20|}} [[http://physics.muni.cz/~krtek/| odkaz na web KrTKa ]]
  
 Krtek vznikl za podpory a iniciativy Masarykovy univerzity, která kroužek financuje a podporuje tak mladé studenty a členy ÚDiFu, kteří jako studenti Masarykovy univerzity mohou pracovat s dětmi a dalšími studenty přímo na její půdě. Krtek vznikl za podpory a iniciativy Masarykovy univerzity, která kroužek financuje a podporuje tak mladé studenty a členy ÚDiFu, kteří jako studenti Masarykovy univerzity mohou pracovat s dětmi a dalšími studenty přímo na její půdě.