Teoretická mechanika

Úspěšné absolvování předmětu F4120 Teoretická mechanika předpokládá mimo jiné bezpečnou znalost příslušné části učebnice autorů Halliday, Resnick, Walker a schopnost řešit problémy tam uvedené.

Ve cvičení je třeba splnit určité podmínky (získat zápočet), které jsou nutné k tomu, aby student mohl konat zkoušku.

Materiály

Poznámky T. Tyce k přednáškám - průběžně aktualizovány
Video - Animace fázového prostoru matematického kyvadla
Vazby - rukou psané poznámky o vazbách
Užitečné vzorce a poučky, např. tenzor deformace, gradient, divergence a rotace v křivočarých souřadnicích
Poznámky profesora Duba k některým přednáškám

Příklady k domácímu počítání

Sbírka řešených příkladů různých obtížností vytvořená speciálně pro tento kurz TM

Starší verze příkladů bez řešení je zde.

Literatura pro studium

Jiří Bajer, Mechanika 1, Mechanika 2, Mechanika 3 (Olomouc, 2008)
L. D. Landau, E. M. Lifšic: Kurz teoretické fyziky, Mechanika (dostupný rusky, anglicky a ve zkrácené verzi slovensky)
L. D. Landau, E. M. Lifšic: Kurz teoretické fyziky, Mechanika kontinua (dostupný jako předchozí titul)
H. Goldstein: Classical mechanics
A. Hladík, M. Brdička: Teoretická mechanika (Academia Praha, 1987)
Brdička, Samek, Sopko: Mechanika kontinua, (Academia Praha, 2000)
Text prof. Kulhánka z ČVUT v Praze - pdf
J. Kvasnica, Matematický aparát fyziky