Doc. Jan Celý
Ústav fyziky kondenzovaných látek, PřF MU

Materiály pro výuku
 

 


 

F5330    Základní numerické metody
F6150    Pokročilé numerické metody

                  (Kurzy převzal Mgr. Jiří Chaloupka, Ph.D.)

 

F6180    Úvod do nelineární dynamiky

                  (Kurz převzal Mgr. Jiří Chaloupka, Ph.D.)

 

F6390    Praktikum pevných látek
              
Úloha 8 - Optická reflektivita křemíku

 


 

Prezentace a doplňující materiály k přednáškám  o fyzice pevných látek

 (předneseno pro projekt teamCMV univerzity Pardubice, podzim 2009)

 

Materiály k přednáškám  o fotonických krystalech

(konference OK2003, přednáška v kurzu F3250 - Moderní témata ve fyzice kondenzovaných látek)

 

Kvantová mechanika pro chemiky

(skripta Kvantová mechanika pro chemiky : I. Principy, Brno, UJEP 1980, 1986 ; II. Aplikace, Brno, UJEP 1983)

 

 

 

 

 

 

 

Stránka se průběžně vytváří.
Poslední úprava 01.12.2015