Můj rozvrh hodin na semestr Podzim 2006

Moje publikace

Jaroslav Zůda, Vilma Buršíková, Jan Čech, Pavel Sťahel - Thermal stability of diamond like carbon thin films prepared using plasma enhanced chemical vapour deposition

Protokoly z Praktika z elektroniky

Diody v usměrňovačích střídavého proudu
Čtyřpólové parametry tranzistorů
Zenerova dioda a stabilizátory napětí
Tranzistorový zesilovač a jeho přenosové vlastnosti
RC generátory s tranzistory
Klopné obvody
Tyristory
Operační zesilovače
Symetrické čtyřpóly jako filtry
Logické obvody

Protokoly z Fyzikálního praktika 3

Studium činnosti fotonásobiče
Studium termoelektronové emise
Pohyb nábojů v elektrickém a magnetickém poli
Určení teploty elektrického oblouku spektrálními metodami
Šířka pásu zakázaných energií
Vakuová technika a výboje v plynech
Operační zesilovač, jeho vlastnosti a využití
Optoelektronické prvky, optoelektronické vazební členy
Určení koeficientu absorpce gama záření
Určení energie alfa částic z jejich lineárního doletu
Spektrometrie gama záření
Aktivace a poločas rozpadu krátkodobého radionuklidu

Skripta

Ostatní

home