Seminar ÚFKL: Ondřej Číp

Department of Condensed Matter Physics (ÚFKL) invites you to the lecture

Ondřej Číp (ÚPT AVČR):
Laserem zchlazené ionty pro optické kvantové hodiny

Abstract:

Přednáška je určena pro všechny zájemce o oblast metrologie frekvence a času, ve které začínají hrát významnou roli tzv. optické kvantové hodiny. V přednášce bude vysvětlen princip současných atomových hodin, podle kterých je odvozena platná definice jednotky času 1 sekunda. Dále bude představen obvyklý princip generace kladně nabitých iontů pro účely jejich zachycení do elektrické pasti Paulova typu, technika laserového chlazení a způsob dosažení základního pohybového módu zachycených iontů, tzv. motional ground state. Přednáška dále seznámí s principem optických kvantových hodin založených na laserem zchlazených iontech, jejichž realizace dovoluje překonat stabilitu současných atomových hodin. Také budou představeny první výsledky experimentálního provozu optických kvantových hodin v laboratoři Ústavu přístrojové techniky AV ČR v Brně, kde se využívá iontu vápníku s jeho zakázaným kvantovým přechodem k referenci hodinového laseru a dále současné trendy v oblasti optických kvantových hodin v mezinárodním měřítku.

Viz též pdf verze abstraktu.

Loading map…

Share event

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info