Summer school of vacuum technology 2022

 • 30 May – 2 June 2022
 • Penzion Rumburak

Czech vacuum society invites you to the Summer school of vacuum technology 2022. The summer school is scheduled from 30th of May till 2nd of June 2022 at Rumburak Penzion in south Moravia. This year's topic is "Nanostructures at low pressure – preparation and characterization". You can apply till April 4th. Summe school of vacuum technology 2022 will include a traditional company evening. More information about the summer school, lectures annotation, schedule, and information about the application can be found on the Czech vacuum society webpage.

A short program of the Summer school of vacuum technology 2022:

 • Antonín Fejfar, Fyzikální ústav, AV ČR., v.v.i., Praha
  Tenké vrstvy pro fotovoltaiku nanášené plasmochemickými metodami
 • Štěpán Kment, RCPTM, Olomouc
  Plasmatická depozice fotokatalyticky a fotoelektrochemicky aktivních tenkých vrstev a hybridních nanostruktur
 • Alexander Kromka, Fyzikální ústav, AV ČR., v.v.i., Praha
  Chemická depozice diamantových tenkých vrstev z par plynů
 • Jaroslav Bruncko, Mezinárodné laserové centrum - CVTI SR, Bratislava
  Pulzná laserová depozícia a príprava nanoštruktúr
 • Anna Macková, Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. Řež u Prahy
  Iontové mikro/nanostrukturování a komplementární využití iontových
  analytických metod pro charakterizaci struktury a složení materiálů
 • Andrej Vincze, Mezinárodné laserové centrum - CVTI SR, Bratislava
  Hmotnostná spektrometria sekundárnych iónov (SIMS)
 • Jan Malý, Přírodovědecká fakulta, UJEP, Ústí nad Labem
  Mikrofluidní zařízení a biosensory pro medicínské aplikace
 • Lucie Blahová, CEITEC, Brno
  Povrchové úpravy polymerních nanovláken

 

Loading map…

Share event

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info