Kmitání kruhové membrány

Níže je uvedena animace pohybu kruhové membrány s počátečními podmínkami, které jsou uvedeny v textu. Deformace samozřejmě není ve správném měřítku, ani rychlost animace neodpovídá. Pohyb není ani periodický, jedná se o smyčku, tzn. stále se opakuje pohyb v časovém intervalu [0,1]. Model skutečného bubnu by vyžadoval ještě přidat disperzi a tlumení.

Animace

Dále uvádím příklady prvních pár módů, jejichž je výsledný pohyb superpozicí. (Označení indexy m a l viz text výše.)

Módym=0m=1m=2
l=1 b01 b11 b21
l=2 b02 b12 b22
l=3 b03 b13 b23

Michael Krbek


Název:
bessel.shtml
Poslední změna:
22.02.2011 , 13.10