Cvičení z Rovnic matematické fyziky M4010

Podmínky k připuštění ke zkoušce

Ze studijního řádu vyplývá pro studenty prezenční formy studia povinná účast na cvičeních. Budou se psát dvě hodinové písemky po první třetině a druhé třetině semestru. K jejich výsledkům se bude přihlížet, pokud nedopadne dobře zkoušková písemka. Studenti kombinované formy studia musí spočíst příklady níže za nejméně 25 bodů.

Materiály

Příklady, které počítáme na cvičení. Podívejte se rovněž na příklady ze skript. Dále přidávám zkouškové písemky z předchozích let.

Ilustrace k některým příkladům

Michael Krbek


Název:
rmf.shtml
Poslední změna:
18.02.2019 , 14.58