Cvičení z Lineární a multilineární algebry F2182

Příklady řešené na cvičení

K dispozici je vzorová písemka a test. Řešení příkladu na ortogonální projekci do dvourozměrného podprostoru standardního unitárního prostoru je zde.

Materiály

K dispozici jsou příklady na prohlížení jako PDF a pro tisk jako PS. Pro vážnější zájemce doporučuji přečtení skript M. Zahradník, L. Motl: Pěstujeme lineární algebru. Pro formálněji orientované doporučuji skripta J. Slovák: Lineární algebra. U obou skript jsou k dispozici rovněž sbírky řešených úloh. Dále jsou zde v pracovní verzi skripta J. Musilová, D. Krupka: Lineární a multilineární algebra jako PS a obrázky ke klasifikaci kvadrik.

Michael Krbek


Název:
alg.shtml
Poslední změna:
18.02.2019 , 14.52