Kvantová elektrodynamika F7040

  1. spinory (hlavně) v trojrozměrném prostoru
  2. Diracův elektron v poli rovinné elektromagnetické vlny
  3. analýza struktury Lorentzovy grupy metodami elementární lineární algebry
  4. vázané stavy pi-mezonu v Coulombově poli – příklad na řešení Klein-Gordonovy rovnice
  5. Moellerův rozptyl – rozptyl dvou volných elektronů v prvním přiblížení
  6. Slíbené dokončení výpočtu k polarizaci vakua od Tomáše

Michael Krbek


Název:
qed.shtml
Poslední změna:
22.02.2011 , 13.10