Elektrodynamika a teorie relativity F4082

Přednáška a cvičení se koná ve středu od 10.00 do 12.50 v učebně F3 online. Dohodli jsme se, že cvičení a přednášku provážeme.

Podmínky k připuštění ke zkoušce

  1. účast na cvičení
  2. dosažení 50% bodů z písemek v 7. a 12. týdnu.
  3. spočtení cca. 10 příkladů ze skript (celkem 100 bodů)

Další materiály ke cvičením

K dispozici jsou:

Michael Krbek


Název:
strel.shtml
Poslední změna:
30.03.2021 , 21.12