Cliffordův torus

Do \(\mathbf{R}^4\) lze vložit plochý torus následovně \( (s,t) \mapsto (\cos s, \sin s, \cos t, \sin t) \). Jednoduše nahlédneme, že jeho obraz leží v trojrozměrné sféře \(\mathbf{S}^3\) o poloměru \(\sqrt{2}\). Torus v \(\mathbf{R}^4\) podrobíme čtyřrozměrnému otáčení a stereograficky projekujeme ze sféry do prostoru \( \mathbf{S}^3 \rightarrow \mathbf{R}^3\).

Animace rotace Cliffordova toru

Michael Krbek


Název:
clifford.shtml
Poslední změna:
22.01.2016 , 02.45