Fázový diagram

Fyzikální systém má Newtonovu rovnici \[ \ddot{x} + (1+x\dot{x})x=0 \] doplněnou počátečními podmínkami \(x(0)=1\) a \(\dot{x}(0)=0\). První animace ukazuje pohyb tohoto bodu fázového prostoru. Druhá animace vybere náhodně 200 bodů, jež se v čase \(t=0\) nacházejí ve čtverci fázového prostoru \([0.9,1.1]\times [-0.1,0.1]\) a sleduje jejich pohyb v čase.

Animace pohybu ve fázovém prostoru Animace pohybu ve fázovém prostoru

Michael Krbek


Název:
fazovydiagram.shtml
Poslední změna:
22.02.2016 , 16.14