Povinné předměty všech Bc. studií garantované ÚTFA - podzim 2020

Kód Název předmětuPočet registrovanýchUčitelé
F1030 Mechanika 71 Musilová, J.
Tyc, T.
Krbek, M.
F1040 Mechanika a molekulová fyzika 50 Spousta, J.
Bartoš, J.
F1050 Termika a molekulová fyzika 86 Lacina, A.
Bartoš, J.
F1110 Lineární algebra a geometrie 70 Musilová, J.
Musilová, P.
F1251 Základy astronomie 1 74 Zejda, M.
Szász, G.
Xia, C.
F1711 Matematika 1 35 Musilová, P.
Hronek, S.
F3081 Teoretická mechanika 7 Hroch, F.
Hroch, F.
F3170 Obecná astronomie 20 Janík, J.
Kajan, M.
F3190 Praktikum z astronomie 1 15 Hroch, F.
Květoň, J.
F3712 Matematika 3 5 Musilová, P.
Musilová, P.
F4120 Teoretická mechanika 24 Tyc, T.
Hroch, F.
F5082 Základy kvantové mechaniky 16 Lacina, A.
Hoder, T.
F5251T Bakalářská práce 1 7 Musilová, J.
F5261T Bakalářská práce 1 1
F5601T Bakalářská práce 1 1 Jungwiert, B.
F6040 Termodynamika a statistická fyzika 17 Krtička, J.
Fišák, J.
F7581 Praktická astrofyzika - základy 6 Mikulášek, Z.
Krtička, J.
Hroch, F.
Janík, J.
Zejda, M.
Štefl, V.
Janák, Z.

Povinně volitelné předměty všech Bc. studií garantované ÚTFA - podzim 2020

Kód Název předmětuPočet registrovanýchUčitelé

Volitelné předměty všech Bc. studií garantované ÚTFA - podzim 2020

Kód Název předmětuPočet registrovanýchUčitelé
F0010 Přípravný kurz ke studiu 24 Fišák, J.
Kočí, P.
Musilová, P.
Pazderka, M.
F0020 Podzimní astronomický kurs 18 Glos, V.
Hroch, F.
Kurfürst, P.
Münz, F.
F1032 Mechanika a molekulová fyzika: cvičení plus 15 Lacina, A.
Musilová, J.
F1251 Základy astronomie 1 74 Zejda, M.
Szász, G.
Xia, C.
F1421 Základní matematické metody ve fyzice 1 44 Musilová, J.
F1422 Početní praktikum 1 28 Kurfürst, P.
F1520 Zajímavá fyzika 105 Tyc, T.
Bartoš, J.
F3170 Obecná astronomie 20 Janík, J.
Kajan, M.
F3190 Praktikum z astronomie 1 15 Hroch, F.
Květoň, J.
F3400 Základní pojmy a zákony klasické fyziky 1 10 Černohorský, M.
Černohorský, M.
F3501 Scientific workflow in astrophysics 3 Paunzen, E.
Prišegen, M.
F4120 Teoretická mechanika 24 Tyc, T.
Hroch, F.
F5055 Bakalářské repetitorium 1 20 Lacina, A.
Musilová, J.
F5220 Bakalářský seminář 1 11 Janík, J.
F5510 Analytical mechanics 4 Bering Larsen, K.
Bering Larsen, K.
F5550 Astronomický seminář 22 Krtička, J.
F7511 Elektronová optika a mikroskopie 0 Müllerová, I.
Radlička, T.
F7888 Cosmotea 8 Werner, N.
Hroch, F.

Povinné předměty všech Mgr. studií garantované ÚTFA - podzim 2020

Kód Název předmětuPočet registrovanýchUčitelé
F6730 Seminář ÚTFA 18 von Unge, R.
F7040 Quantum electrodynamics (Kvantová elektrodynamika) 0 Hinterleitner, F.
Hinterleitner, F.
F7271 Metody zpracování astrofyzikálních dat 7 Jagelka, M.
Mikulášek, Z.
F7567 Struktura a kinematika galaxií 6 Jungwiert, B.
F7581 Praktická astrofyzika - základy 6 Mikulášek, Z.
Krtička, J.
Hroch, F.
Janík, J.
Zejda, M.
Štefl, V.
Janák, Z.
F7591 Úlohy z teoretické fyziky 2 von Unge, R.
F7600 Fyzika hvězdných atmosfér 4 Kubát, J.
Doležalová, B.
F7740T Diplomová práce 1 3 Musilová, J.
F8670 Fyzika chladných hvězd 0 Štefl, V.
F9220 Moderní experimentální metody C 0 Tyc, T.
F9740T Diplomová práce 3 5 Musilová, J.
F9888 High Energy Astrophysics 0 Werner, N.
Hroch, F.

Povinně volitelné předměty všech Mgr. studií garantované ÚTFA - podzim 2020

Kód Název předmětuPočet registrovanýchUčitelé
F7135 Kinetická teorie a hydrodynamika 0 Klusoň, J.
Klusoň, J.
F7140 Obecná teorie relativity 4 von Unge, R.
von Unge, R.
F7511 Elektronová optika a mikroskopie 0 Müllerová, I.
Radlička, T.
F7550 Lieovy grupy, Lieovy algebry a kalibrační pole 0 Hinterleitner, F.
F7888 Cosmotea 8 Werner, N.
Hroch, F.
F9140 Úlohy z astrofyziky 0 Hroch, F.
Krtička, J.
Votruba, V.
Hroch, F.
Krtička, J.
Votruba, V.

Volitelné předměty všech Mgr. studií garantované ÚTFA - podzim 2020

Kód Název předmětuPočet registrovanýchUčitelé
FB122 Seminář z matematické fyziky 0 Krbek, M.
FB210 Matematické základy fyzikálních variačních teorií 0 Musilová, J.
F3501 Scientific workflow in astrophysics 3 Paunzen, E.
Prišegen, M.
F7140 Obecná teorie relativity 4 von Unge, R.
von Unge, R.
F7511 Elektronová optika a mikroskopie 0 Müllerová, I.
Radlička, T.
F7514 Exoplanety 3 Skarka, M.
F9146 Observational techniques 0 Kubát, J.
F9888 High Energy Astrophysics 0 Werner, N.
Hroch, F.

Michael Krbek


Název:
pocty_reg_UTFA.shtml
Poslední změna:
17.08.2020 , 15.15