Předměty všech Bc. a Mgr. studií garantované ÚTFA - podzim 2022

Kód Název předmětuPočet registrovanýchUčitelé
FA020 The Standard Model of Particle Physics 3 Bering Larsen, K.
von Unge, R.
FA221 Open problems of physics of stellar atmospheres and winds 4 Kubát, J.
Kubátová, B.
FA223 Úvod do AdS/CFT hypotézy 0 Klusoň, J.
FA740T Diplomová práce 4 1 von Unge, R.
FA750T Diplomová práce 4 0 von Unge, R.
FA751T Diplomová práce 4 0 von Unge, R.
FA760T Diplomová práce 4 0 von Unge, R.
FB040 Astrophysical Hydrodynamics 1 Krtička, J.
FB122 Seminář z matematické fyziky 0 Krbek, M.
FB151 Studium literatury 4 Kruml, T.
FB270 Selected chapters from astrophysics 2 Mikulášek, Z.
Krtička, J.
Kurfürst, P.
FB300 Pomoc při výuce 0 Humlíček, J.
Trunec, D.
von Unge, R.
FB320 Příprava publikace 4
FB330 Jazyková kompetence 0
FB340 Stáž 1
F0010 Přípravný kurz ke studiu 84 Musilová, J.
Musilová, P.
Plch, R.
F0020 Podzimní astronomický kurs 24 Glos, V.
Hroch, F.
Kurfürst, P.
Münz, F.
F0063 Echelletová spektroskopie a měření radiálních rychlostí 2 Kabáth, P.
Skarka, M.
Špoková, M.
F1030 Mechanika 72 Musilová, J.
Tyc, T.
Krbek, M.
Lacina, A.
F1032 Mechanika a molekulová fyzika: cvičení plus 23 Lacina, A.
Musilová, J.
F1040 Mechanika a molekulová fyzika 44 Spousta, J.
Bartoš, J.
Musilová, J.
F1050 Termika a molekulová fyzika 75 Lacina, A.
Bartoš, J.
F1110 Lineární algebra a geometrie 61 Musilová, J.
Musilová, P.
Havlíčková, M.
F1251 Základy astronomie 1 69 Zejda, M.
Kolář, J.
Xia, C.
Szász, G.
F1421 Základní matematické metody ve fyzice 1 44 Musilová, J.
F1422 Početní praktikum 1 30 Kurfürst, P.
F1520 Zajímavá fyzika 143 Tyc, T.
Bartoš, J.
F1711 Matematika 1 31 Musilová, P.
Duchaň, M.
Eliášová, H.
Havlíčková, M.
F3081 Teoretická mechanika 9 Hroch, F.
Hroch, F.
F3170 Obecná astronomie 33 Janík, J.
Janík, J.
F3501 Scientific workflow in astrophysics 5 Paunzen, E.
F3712 Matematika 3 16 Musilová, P.
Musilová, P.
F4120 Teoretická mechanika 33 Tyc, T.
Hroch, F.
F4191 Praktikum z astronomie 2 10 Hroch, F.
Květoň, J.
F5055 Bakalářské repetitorium 1 18 Lacina, A.
Musilová, J.
F5082 Základy kvantové mechaniky 3 Lacina, A.
Hoder, T.
F5220 Bakalářský seminář 1 2 Janík, J.
F5251T Bakalářská práce 1 19 Musilová, J.
F5261T Bakalářská práce 1 0
F5510 Analytical mechanics 7 Bering Larsen, K.
Bering Larsen, K.
F5550 Astronomický seminář 37 Krtička, J.
F5601T Bakalářská práce 1 1 Jungwiert, B.
F5611 Introduction to Machine learning for astronomers in Python 10 Kosiba, M.
Plšek, T.
Topinka, M.
F5698 Ultimátní příručka mladého budovatele v Pythonu 18 Topinka, M.
Zikán, P.
F6040 Termodynamika a statistická fyzika 31 Krtička, J.
Fišák, J.
F6250T Bakalářská práce 2 0 Jungwiert, B.
F6252T Bakalářská práce 2 2 Musilová, J.
F6262T Bakalářská práce 2 0
F6730 Seminář ÚTFA 28 von Unge, R.
F7040 Quantum electrodynamics (Kvantová elektrodynamika) 1 Hinterleitner, F.
Hinterleitner, F.
F7140 Obecná teorie relativity 3 von Unge, R.
von Unge, R.
F7511 Elektronová optika a mikroskopie 3 Müllerová, I.
Radlička, T.
F7514 Exoplanety 3 Skarka, M.
F7550 Lieovy grupy, Lieovy algebry a kalibrační pole 3 Hinterleitner, F.
F7567 Struktura a kinematika galaxií 12 Jungwiert, B.
F7581 Praktická astrofyzika - základy 16 Mikulášek, Z.
Krtička, J.
Hroch, F.
Janík, J.
Zejda, M.
Štefl, V.
Piecka, M.
F7591 Úlohy z teoretické fyziky 1 von Unge, R.
F7600 Fyzika hvězdných atmosfér 6 Kubát, J.
F7700T Odborná praxe z fyziky 0 Kováčik, D.
Mikulášek, Z.
Münz, F.
F7710T Odborná praxe z fyziky 0 Kováčik, D.
Mikulášek, Z.
Münz, F.
F7740T Diplomová práce 1 6 Musilová, J.
F7750T Diplomová práce 1 0 Musilová, J.
F7751T Diplomová práce 1 0 Musilová, J.
F7760T Diplomová práce 1 0 Musilová, J.
F7888 Cosmotea 13 Werner, N.
Hroch, F.
F8740T Diplomová práce 2 1 Musilová, J.
F8750T Diplomová práce 2 0 Musilová, J.
F8751T Diplomová práce 2 0 Musilová, J.
F8760T Diplomová práce 2 0 Musilová, J.
F9130 Stavba a vývoj hvězd 2 Štefl, V.
F9146 Observational techniques 0 Kubát, J.
Kubátová, B.
Maryeva, O.
F9331 Repetitorium fyziky 1 4 Lacina, A.
Musilová, J.
F9360 Historie fyziky 1 13 Štefl, V.
F9740T Diplomová práce 3 6 Musilová, J.
F9750T Diplomová práce 3 0 Musilová, J.
F9751T Diplomová práce 3 1 Musilová, J.
F9760T Diplomová práce 3 0 Musilová, J.
F9878 Studentský fyzikální seminář 8 Glos, V.
Kelar, J.
Kiaba, M.
Pazderka, M.
Přibyl, R.
F9888 High Energy Astrophysics 10 Werner, N.
Grossová, R.
Hroch, F.
Riffald Souza Breuer, J.

Michael Krbek


Název:
pocty_reg_UTFA_podzim22.shtml
Poslední změna:
29.08.2022 , 12.37