Sférické funkce

Níže jsou znázorněny sférické funkce \(|Y^l_m(\theta,\phi)|^2\) pro \(l\le 5\) a pro \(0\le m \le l\).

Sférické funkce

Michael Krbek


Název:
sferickefunkce.shtml
Poslední změna:
25.03.2019 , 15.32