Frenetův trojhran pro šroubovici

Animace znázorňuje Frenetův trojhran pro šroubovici. Tečný vektor je červeně, normálový zeleně a binormálový modře. Pro zájemce dodávám zdrojový soubor pro Maple 10.

Animace Frenetova trojhranu

Michael Krbek


Název:
sroub.shtml
Poslední změna:
22.02.2011 , 13.10