Normální módy pro vibrace 12 bodů na kružnici

Normální mód 12 - 1
Normální mód 12 - 2
Normální mód 12 - 3
Normální mód 12 - 4
Normální mód 12 - 5
Normální mód 12 - 6

Normální módy pro vibrace 12 bodů na kružnici II

V této vizualizaci sledují pružiny oblouk kružnice. Kromě normálních módů pro dvanáct částic, je zobrazen i časový vývoj jistého počátečního stavu pro 12 a 32 částic: Pružina mezi první a poslední částicí je stlačena, tím se tyto částice k sobě přiblíží. Výchylky z rovnovážné polohy ostatních částic jsou nulové a počáteční rychlosti též.

Normální mód 12 - 1
Normální mód 12 - 2
Normální mód 12 - 3
Normální mód 12 - 4
Normální mód 12 - 5
Normální mód 12 - 6
Časový vývoj popsaného počátečního stavu pro 12 částic
Časový vývoj popsaného počátečního stavu pro 32 částic

Michael Krbek


Název:
vibrace.shtml
Poslední změna:
12.12.2022 , 13.04