Lectures Prof. Dr. André Anders

Prof. Dr. André Anders

Ředitel institutu a vedoucí Oddělení precizních povrchů v Leibnizově institutu v Lipsku (Německo)
Director of the Institute and CEO / Head of the Department Precision Surfaces in Leibniz Institute of Surface Engineering (IOM), Leipzig, Germany

Profesor Anders je od roku 2017 ředitelem Leibniz Institute of Surface Engineering, v Lipsku (Německo) a zároveň profesorem na Univerzitě v Lipsku v Applied Physics at the Felix Bloch Institute of Solid State Physics, Leipzig University. Předtím profesor Anders působil 25 let v Lawrence Berkeley National Laboratory v Berkeley, Kalifornie (USA).

 

Profesor Anders studoval fyziku ve Wroclawi, Berlíně, Moskvě a následně získal titul Ph.D. (Dr. rer. nat.) na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Více než 30 let se zabývá jak základním, tak aplikovaným výzkumem v oblasti fyziky plazmatu i materiálových věd. Zapojuje se do organizování řady konferencí, kde působí ve vědeckých, technických nebo poradních panelech. Je autorem tří knih a více než 300 recenzovaných článků v odborných časopisech věnujících se fyzice a materiálovým vědám. Má h-index 67 a téměř 17 000 citací (dle Google Scholar v roce 2020). Od roku 2014 působí jako šéfredaktor časopisu Journal of Applied Physics (American Institute of Physics Publishing). Je členem mnoha fyzikálních komunit jako je například American Vacuum Society a v průběhu kariéry mu byla také udělena řada cen.

Deparment of Physical Electronics invites you to lectures:

Monday 9.3. 2020, 10:00, lower meetings room, Dean's Office

"CATHODIC ARC PHYSICS AND DEPOSITION OF THIN FILMS"

Monday 9.3. 2020, 14:00, upper meetings room, Dean's Office

"GETTING PUBLISHED: THE PUBLICATION PROCESS IN A PEERREVIEWED JOURNAL, AND INSIGHT-VIEWS ABOUT THE DOS AND DON'TS FOR AUTHORS"

Invitation in pdf.

 

 

 

Loading map…

Share event

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info