stránka Petra Kurfürsta photo

Pracoviště: Ústav teoretické fyziky a astrofyziky - Fyzikální sekce - Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity, e-mail: petrk@physics.muni.cz

Pracoviště: Ústav teoretické fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Karlovy univerzity, stránka: utf.mff.cuni.cz

Disertační práce: PhD Thesis

Diplomová práce: Diplomová práce

Přednášky, prezentace a jiné zajímavosti: různé

Výzkum

Výzkumná skupina: High Energy Astrophysics

Vybrané publikace - seznam

Videa modelů interagující supernovy s okolním prostředím:

 • Interakce s rovníkovým diskem: Model A
 • Interakce s obloukovou rázovou vlnou na rozhraní dvou srážejících se hvězdných větrů: Model B1
 • Interakce se vzdálenou rovinnou rázovou vlnou na rozhraní dvou srážejících se hvězdných větrů: Model B2a
 • Interakce s blízkou rovinnou rázovou vlnou na rozhraní dvou srážejících se hvězdných větrů: Model B2b
 • Interakce s opačně orientovanou obloukovou rázovou vlnou na rozhraní dvou srážejících se hvězdných větrů: Model B3
 • Interakce s polárními laloky: Model C

Výuka

Skripta pro Početní praktikum 1 a 2 včetně sbírky příkladů naleznete zde: Elportál (rozšířenou verzi pro zájemce naleznete zde: PP, the extended English version of the textbook you will find here: Computing Practice)

Pro další procvičování - viz stránky Marka Chrastiny

Řešený příklad 9.5.f: Taylorův rozvoj

Řešenı́ bonusového přı́kladu z distančnı́ch pı́semek - jaro 2020: bonusový příklad

Příklad řešenı́ integrálu goniometrického výrazu pomocí tzv. univerzální substituce: Příklad_1.115

Řešenı́ příkladu 6.12 (eng): Příklad_6.12

Zde najdete odkazy na starší výuku: podzim 2014 - jaro 2022

Početní praktikum 1 - podzimní semestr 2022: F1422

Pravidla závěrečného hodnocení: způsob hodnocení

Zde naleznete zadání první řádné zápočtové písemky z podzimního semestru 2022. U jednotlivých příkladů jsou uvedeny i jejich výsledky: 1. písemka

Zde naleznete zadání druhé řádné zápočtové písemky z podzimního semestru 2022. U jednotlivých příkladů jsou uvedeny i jejich výsledky: 2. písemka

Početní praktikum 2 - jarní semestr 2023: F2423

Pravidla závěrečného hodnocení: způsob hodnocení

Videa se záznamem přednášek pro Početní praktikum 1:

Videa se záznamem přednášek pro Početní praktikum 2:

Další videa se záznamem přednášek pro Početní praktikum 2:

 • Taylorův rozvoj a základy komplexní analýzy: Taylorův rozvoj
 • Základy komplexní analýzy (pokračování) a Fourierovy řady: Fourierovy řady
 • Základy tenzorového počtu: Tenzory
 • Kovariantní a kontravariantní transformace: Tenzory_2
 • Shrnutí semestrálních témat: Shrnutí

Hydrodynamika

Vybrané pasáže z teorie hydrodynamiky tekutin a zářivé hydrodynamiky naleznete zde (anglicky, ve vývoji): Hydrodynamics

Školitel

Doktorští studenti: konzultant

Vedení závěrečných prací: vedoucí práce

Oponentní posudky: oponent