UFKL
ÚFKL    IBP    SCI.MUNI    MUNI    CEITEC    Biofyz. Centrum    NCBR    Cesky  
poslední aktualizace Wednesday, 02-Oct-2019 15:52:39 CEST
stránky od 1.9.2011 navštívilo:

Materiály k přednáškám a cvičením (F1190, F5351, F8390, F8380) a praktikům (F5370)
Program Semináře biofyziky a biofyzikální chemie F7790 pro podzimní semestr 2017/18


Studijní program Biofyzika a vybrané přednášky jsou inovovány v rámci projektů OP VpK

 


 

F1190

 • P01: (21.09. Jiří Kozelka):

 •  

   

  F5351   

   

  F8390   

  F7790

  Biofyzikalni laborator @UFKL

   
  Semináře CB061/CB060 a F7790 se v podzimním semestru 2017 (18.9-19.12.2017) konají v níže uvedených datech (zatím) od 14.00 do 16.00 v místnosti 205 budovy A11 na Univerzitním kampusu Bohunice (UKB).
   
  Prezentace by měly splňovat následující kriteria:
  The presentations should follow these criterions:
  • neměly by být kratší 20 minut a delší 30 minut
   shouldn't be shorter 20 minutes and longer 30 minutes
  • měly by být srozumitelné širšímu vědeckému publiku
   should be comprehensible to wider audience
  • měly by obsahovat:
   should include:
   • stručné představení přednášejícího
    short intro of the presenter (the host of the seminar - Žídek / Kubíček - will also introduce the presenter before the presentation)
   • úvod do problematiky
    Introduction
   • popis problému, způsob jeho řešení a cíle
    Description of the problem, aims of the study and your approach to solve your project
   • výsledky
    Results
   • závěr
    Conclusion
  • jsou vedeny v anglickém jazyce
   by default, all lectures are in English
  • přednášející se dostaví v dostatečném předstihu před zahájením semináře a zkontroluje, že veškerá audiovizuální technika funguje a je kompatibilní s připravenou přednáškou
   the presenter is responsible for checking the room and AV-devices being compatible with her/his presentation and make sure that everything is ready to start on time

   
  1. 05.10.2017
   Karel Kubíček
  2. 12.10.2017
   Assoc. Prof. Mikael Lund
  3. 26.10.2017
   Mgr. Kateřina Melková (prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.)

   Mgr. Vojtěch Zapletal (prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.)
  4. 09.11.2017
   Helena Covelo Molares (doc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.)

   Nandan Mysore Varadarajan, M.Sc. (doc. Mgr. Štěpánka Vaňáčová, Ph.D.)
  5. 23.11.2017 biophysics
   Mgr. Miroslav Jurásek (doc. RNDr. Robert Vácha, Ph.D.)
  6. 30.11.2017
   Mgr. David Buchta (Mgr. Pavel Plevka, Ph.D.)

   Mgr. Dominik Hrebík (Mgr. Pavel Plevka, Ph.D.)

   Mgr. Karel Škubník (Mgr. Pavel Plevka, Ph.D.)
  7. 07.12.2017 biophysics
   Mgr. Michal Růžička (Mgr. Kamila Réblová, Ph.D.)

   Bc. Jakub Institoris ()
  8. 14.12.2017
   Dragana Vukić, M.Sc. (Mary O'Connell, Ph.D., MS)

   Zuzana Trošanová (RNDr. Mgr. Jozef Hritz, Ph.D.)

   

   
  ========

  F1190

  Úvod do biofyziky

  F5351

  Základy molekulární biofyziky

  F5370

  Biofyzikální praktikum UFKL

  F6342

  Základy lékařské biofyziky

  F8380

  Základy molekulového modelování a bioinformatiky

  F9600

  Spektroskopické studium biopolymerů

  F9601

  Optické studium jednotlivých molekul

  F9602

  Interakce elektromag. pole se živou hmotou

  F9603

  Od diagnózy k léku

  FA601

  Fotosyntéza

  FA602

  Strukturní biologie: biofyzikální aspekty

  FA603

  Elektronová mikroskopie v biologii

  ========
   
   


  (c) Ústav fyziky kondenzovaných látek                             vyuka.shtml změněn / changed on 21.09.2023