Pavla's home page

Matematická analýza I (M1100 a M1100F)

 
Informace k předmětu M1100F naleznete na stránkách
doc. Petra Hasila
Požadavky k zápočtu
Co všechno lze spočítat jednoduchým integrálem (PDF)
Náhradní příklady za neúčast a pro kombinovanou formu najdete ve sbírce Děmidovič: Sbírka úloh a cvičení z matematické analýzy, nebo také ve skriptech, které budeme používat ve cvičeních: Došlá, Kuben: Diferenciální počet funkcí jendé proměnné, Došlý, Zemánek: Integrální počet v R (k zakoupení na PřF v Malém cenru). Příklady vyberte podle vlastního uvážení v rozsahu ekvivalentním době trvání cvičení.

Učební texty

Skripta naleznete na
stránkách prof. Zuzany Došlé
Sbírku řešených příkladů naleznete v
ISMU