2nd Plasma Nanotechnologies and Bioapplications Workshop

25. 11. 2021

Bez popisku

Výzkumná skupina Plazmové nanotechnologie a bioaplikace ÚFE a centrum Ceplant uspořádalo „2nd Plasma Nanotechnologies and Bioapplications Workshop“, který se konal ve dnech 11.-14.10.2021 v hotelu VEBA v Broumově. Jednalo se již o druhý ročník workshopu, první se uskutečnil v roce 2019 v Univerzitním centru v Telči.

Workshopu se zúčastnilo i několik kolegů z Univerzity Komenského v Bratislavě. Během workshopu zaznělo 20 přednášek rozdělených do čtyř tematických celků: Povrchové úpravy, Bioaplikace, Flexibilní a tištěná elektronika, Nové materiály & nové výzvy.

Nejpočetněji byly zastoupeny přednášky v sekci Povrchové úpravy, kterým vévodilo téma plazmové úpravy rozličných polymerů, skla a plazmové vytvrzování super-hydrofobních vrstev. Typicky se objevovaly srovnávací studie efektu několika různých plazmových výbojů, laboratorních i komerčních, na studovaný materiál. Prostor zde našly i aktuální témata související s přípravou nanovlákenných filtrů používaných v respirátorech, konkrétně efekt plazmatu na adhezi nanovláken k nosnému substrátu a efektivita nanovlákenných filtrů. V sekci Bioaplikace byly prezentovány zejména přednášky týkající se dekontaminace osiva a antimikrobiálního efektu plazmatu na mikroorganismy.

Aplikacím plazmatu při výrobě flexibilních solárních článků na bázi perovskitů se podrobně věnovala část Flexibilní a tištěná elektronika.

Poslední sekce byla zaměřena na výzkum grafen oxidu, a výběr nových dielektrických substrátů pro měření elektrostatického napětí.

Přednášky často reflektovaly aktuálně řešené projekty ve spolupráci s průmyslovými partnery, případně výsledky smluvního výzkumu. Vedle přednášek a diskusí zbylo i trochu volného času na poznávání Broumovska. Noví PhD studenti měli možnost blíže se seznámit s kolegy a během přednášek načerpat poznatky, které využijí při dalším výzkumu. Elektronická verze sborníku je k dispozici na portálu Munispace.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info