Stipendia, soutěže a granty

Bez popisku

Ceny vlády nadanému studentovi za rok 2023
Rada pro výzkum, vývoj a inovace vyhlašuje výzvu k podávání návrhů kandidátek/kandidátů na udělení Ceny vlády nadanému studentovi za rok 2023. Cena vlády nadanému studentovi je udělována těm, kteří projevili talent a zájem o výzkumnou či vědeckou práci. Cenu lze udělit výhradně k ocenění mimořádných výsledků výzkumu, experimentálního vývoje a inovací.

Návrhy se podávají do 31. března 2024.


Bez popisku

Firma ThermoFisher Scientific a Československá mikroskopická společnost (ČSMS) vyhlašují každoroční soutěž o udělení dvouletého stipendia mladému vědeckému pracovníkovi (do 35 let - mimo délky mateřské/rodičovské dovolené) nebo doktorskému studentovi v celkové výši 200 tisíc Kč. Stipendium se uděluje pro ty, kteří ke své vědecké práci používají elektronovou/iontovou mikroskopii, nebo přímo využívají výsledků získaných elektronovou mikroskopií, XPS, μCT a nanoCT nebo popřípadě mají prokazatelnou publikační činnost včetně prezentací v rámci odbornosti.

Veškeré informace a přihlašovací formulář najdete zde. Deadline pro podání přihlášky je 31. května 2024.


Bez popisku

Podpora vynikajících diplomových prací
Rektor Masarykovy univerzity vyhlašuje soutěž Grantové agentury MU o projekt z Programu podpory studentského výzkumu. Soutěžit mohou studenti magisterských studijních programu dle kritérií směrnice (čl 3.2).

Soutěžní lhůta je do 31. ledna 2024.


Bez popisku

Soutěž studentských nápadů
Máte zajímavý nápad? Hledáte způsob, jak ho proměnit ve funkční produkt nebo službu? Soutěž Masarykovy univerzity "Start Your Business" je ideálním výchozím bodem. Nejlepší nápady budou oceněny a navíc získáte zpětnou vazbu a podporu pro svůj projekt od odborníků z JIC, kteří vám skvěle poradí, jak začít podnikat. Zjistěte, jak váš nápad obstojí v konkurenci.

Registrace probíhá do 31. ledna 2024.


Bez popisku

Začali jste právě studovat fyziku na naší univerzitě? Máte úspěchy v matematické či fyzikální olympiádě anebo zkušenosti na poli popularizace fyziky? Jste schopni napsat krátký popularizační text o této disciplíně? Právě pro vás je určeno Stipendium Georga Placzeka. Stipendium je v celkové hodnotě 3 000 USD (1 000 USD za každý akademický rok) se bude vyplácet po dobu tří let (odpovídá obvyklé délce bakalářského studia). Stipendium vyhlašuje Brněnský pobočný spolek Jednoty českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Nadací rodiny Placzekovy (Placzek Family Foundation, USA) a s firmou DELONG INSTRUMENTS a.s.

Uzávěrka přihlášek 30. září 2023. Podrobnosti vyhlášení na stránkách zde a veškeré informace a podmínky k získání stipendia najdete zde.


Bez popisku

Brno Ph.D. Talent je soutěž pro studenty doktorských studijních programů, která nabízí dlouhodobou finanční podporu a podporu kariérního rozvoje 25 talentovaným doktorandům formou stipendia ve výši 100 000 Kč ročně po dobu tří let. Soutěž je financována Magistrátem města Brna a spravována Jihomoravským centrem pro mezinárodní mobilitu. Zkušenosti předchozích úspěšných žadatelů z fyziky najdeš zde.

Studuješ přírodovědný nebo technický obor v denním studiu a je ti do 32 let? Přihlaš se! Přihláška obsahuje odborný životopis, popis vědeckého projektu a odborného zázemí a musí být zpracována v anglickém jazyce. Registrace probíhá od 4. do 24. září 2023.


Bez popisku

Studentky oborů ze skupiny STEM (S – Science, T – Technology, E – Engineering, M – Math) mohou přihlásit své bakalářské práce do soutěže SHE STEM AWARD. Přihlášky jsou čerstvě otevřené na webu sheaward.cz. Vítězka získá odborné rady bude mít také možnost prezentovat svou práci na konferenci WE Local Conference 2024. Studentky se mohou přihlásit zasláním svých bakalářských prací dokončených v období od října 2022 do září 2023.

Přihlášky do 3. ročníku soutěže jsou otevřené, termín odevzdání materiálů je 30. září 2023.


Bez popisku

Přihlaš svou diplomkou do soutěže CRYTUR 2023! Podmínkou je diplomová práce zaměřená na materiálové vědy podaná k obhajově v období od 1. 10. 2022 do 30. 9. 2023. Přihlašovaná práce může být psaná v českém, slovenském nebo anglickém jazyce.

Veškeré informace o soutěži najdeš zde.

Soutěží se o finanční odmědu pro studenti i vedoucího práce. Stačí pouze vyplnit přihlášku a poslat svou diplomku. V loňském roce se do soutěže přihálsilo 56 prací. Odborná porota hodnotí přihlášky na základě originality, inovace a potenciálu praktického využití. Tvůj projekt by mohl být právě tím, co hledají! Pořadatelem soutěže je společnost CRYTUR, s.r.o. v Turnově, které se zabývá optoelektronikou a hi-tech průmyslovými aplikacemi.


Bez popisku

Taiwan Semiconductor Scholarship Program

Prestižní stipendium na jednu z pěti Taiwanských univerzit je určeno pro polské, slovenské, litevské a české studenty oborů související s polovidiči a nanotechnologiemi. V rámci stáží se mohou stipendisté osobně seznámit s prostředím firem, které se podílejí na vývoji a výrobě nejnovějších čipů Apple M2. Program doprovází docela vysoké měsíční stipendium, je hrazena cesta na Taiwan i zpět a veškeré studijní poplatky. Maximální délka pobytu magisterských studentů je 2 roky a doktorských studentů maximálně 4 roky.

Více informací o jednotlivých univerzitách a tomto stipendiu najdete zde. Termín pro odevzdání přednášek je do 11. února 2023.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info