Akce pro veřejnost

Každoročně probíhá několik akcí, kterých se už tradičně účastníme.

Noc vědců

Noc vědců je celorepubliková věděcko-popularizační akce probíhající ve večerních hodinách, která zapojuje všechny lidi do inspirujícího prostředí vědy. Návštěvníci si hrají, poznávají, zkoušejí a snaží se pochopit a objevovat tento fascinující svět.
Fyzikální ústavy nabízí širokou škálu aktivit od prohlídky pracovišť doprovázených experimenty, přes přednášky o aktuálních tématech výzkumu, po kvízy a soutěže pro všechny věkové kategorie.

NOC-VEDCU.CZ

Nejsou naplánovány žádné budoucí akce.

Festival vědy

Festival vědy je dvoudenní akce probíhající v areálu dopravního hřiště Riviéra Brno, která představí jak odborné, tak populárně-vědecké instituce působící ve městě Brně. Cílem přitom není poučovat, nýbrž inspirovat a názorně předvést, že věda je tu proto, aby se nám lépe žilo.
Akce se zúčastní zástupci těchto institucí: Akademie věd České republiky, Bioskop, FabLab Brno, Hasičský záchranný sbor JMK, Hvězdárna a planetárium Brno, Knihovna Jiřího Mahena v Brně, Masarykova univerzita, Mendelova univerzita v Brně, Městská policie Brno, Moravské zemské muzeum, SAKO, Technické muzeum v Brně, Univerzita obrany, Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, VIDA! science centrum, Vysoké učení technické v Brně, ZŠ Novolíšeňská Brno.
V roce 2019 proběhne Festival vědy 6. a 7. září.