Přírodovědecká fakulta Masarykovy Univerzity v Brně – Ústavy fyziky

Vzdělávání v oblasti fyziky je na Masarykově univerzitě (dále také MU) pevně zakotveno od doby jejího vzniku: od roku 1920 byly součástí její Přírodovědecké fakulty Ústav a seminář pro teoretickou fyziku pod vedením prof. Bohuslava Hostinského a Ústav experimentální fyziky řízený prof. Bedřichem Macků. Vzdělávání i výzkum ve fyzikálních disciplínách mají tradičně vysokou úroveň a prestiž v mezinárodním měřítku, mezinárodního uznání se již v meziválečné a poválečné době dostalo výsledkům prof. Hostinského (teorie pravděpodobnosti), prof. Sahánka (experimenty v oblasti elektromagnetických vln) a prof. Vašíčka (optika tenkých vrstev).

Současná struktura fyzikálních ústavů je stabilní s mírnou aktualizací názvů:

Ústavy

3

Ústavy

1

V&V centrum

Lidé

17

Profesoři

50

Ostatní akademičtí zaměstnanci

90

Experti a neakademičtí pracovníci

77

Doktorandi

Studenti v roce 2018

42

Bakalářské práce

32

Diplomové práce

5

Doktorské práce

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info