Průmysloví partneři

Bez popisku

Firma ON Semiconductor se zabývá křemíkovou technologií a výrobou čipů, obojí je založeno na poznatcích z fyziky polovodičů. Firma dlouhodobě spolupracuje s fyzikálními ústavy Přírodovědecké fakulty MU jak v oblasti vědecké (projekt Laboratoř diagnostiky defektů a analýzy povrchů křemíku), tak v oblasti pedagogické (kurzy vyučované odborníky z firmy). Partner daroval významnou část vybavení výukové bezprašné laboratoře (čisté prostory). V partnerské firmě je zaměstnána řada absolventů PřF MU, někteří z nich působí na vedoucích místech.

Bez popisku

S firmou Tescan spolupracujeme na vývoji metody na zjištění lomové houževnatosti materiálů i ve formě tenkých povlaků. Tato metoda je založena na přípravě přesných mikropilířků a mikroramének ze zkoumaného materiálu pomocí iontového svazku a jejich postupným zatěžováním a sledování jejich lomu. Toto nám umožňuje zjištění vlastností zkoumaného materiálu bez jeho ovlivnění substrátem.

Bez popisku

Se švýcarskou firmou PLATIT AG spolupracujeme na vývoji a analýze tvrdých otěruvzdorných povlaků připravovaných metodou magnetronového naprašování s aplikacemi v průmyslu. Naším hlavním úkolem je určení chemického složení a krystalické struktury povlaků, které umožňují optimalizaci stávajících a vývoj nových povlaků.

Bez popisku

S českou firmou SHM, s.r.o. jsme navázali širokou spolupráci sahající od diagnostiky depozičního procesu, přes vývoj nových povlaků a depozičních procesů až po chemickou a mikrostrukturální analýzu povlaků. Dlouholetou úspěšnou spolupráci ilustrují společné běžící projekty TAČR a MPO TRIO.

Bez popisku

Spolupráce s firmou Thermo Fisher Scientific probíhá jak v oblasti výuky, tak i drobného výzkumu (např. strukturní analýza vzorků či příprava křemíkových struktur). Lidé z této firmy, mezi nimi též naši absolventi, vedou kurs o principech a aplikacích elektronové mikroskopie. Firma dlouhodobě zapůjčila elektronový mikroskop, který se používá jak ve výuce studentů, tak i při výzkumu. Naši studenti mohou ve firmě absolvovat stáže a pracovat na svých diplomových pracích.

Načítám mapu…

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info