Doktorské studium

Doktorské obory

Doktorský studijní program Fyzika je rozdělen do 7 oborů, ale studenti si mohou vybrat konkrétní kombinaci předmětů podle svých zájmů. Podrobnosti o studijním programu naleznete zde, jednotlivé studijní plány pro specializace pak na těchto odkazech: 

O doktorském studiu

Cílem doktorského studia je nabídnout nadaným studentům možnost pokračovat po získání magisterského titulu ve studiu v doktorském studijním programu Fyzika a to v níže jmenovaných oborech.

Student DSP Fyzika se během studia stane členem výzkumných týmů, zpravidla se podílí na účelově financovaném výzkumu a je veden tak, aby se po absolvování DSP stal samostatným tvůrčím vědeckým pracovníkem. Podmínkou absolvování je publikační aktivita v renomovaných zahraničních časopisech, aktivní účast na setkání vědeckých pracovníků a zpravidla dlouhodobý pobyt v zahraničí. Tím je současně zaručena jeho schopnost komunikovat se svými zahraničními partnery v angličtině a případně i dalších jazycích.

Cílem je tedy vychovat studenty tak, aby byli schopni samostatně pracovat na vysokých školách, na výzkumně vývojových pracovištích v ČR s možností uplatnění kdekoliv na světě.

Přijímací řízení na doktorát

  • První krokem je výběr školitele a tématu vaší disertační práce. Seznam školitelů a oblastí výzkumu, jimiž se zabývají naleznete níže. Kontaktujte školitele a domluvte se na tématu, se kterým se budete ucházet o pozici Ph.D. studenta.

  • Založte elektronickou přihlášku prostřednictvím odkazu na stránkách jednotlivých oborů (viz výše).

  • Očekávejte pozvánku a připravujte se na přijímací pohovor. Informace o požadavcích zkoušených na přijímacím pohovoru se pro jednotlivé obory lehce liší - informace najdete na stránkách jednotlivých oborů (viz výše).

Finance na doktorátu

  • Základem platu doktorského studenta je stipendium ve výši 12 000 Kč měsíčně. To je vypláceno všem prezenčním studentům doktorského studia, kteří nepřesáhli standardní dobu studia (4 roky).
  • K tomu je studentům vypláceno stipendium z prostředků specifického výzkumu za vydané publikace a prezentace na konferencích. Další možnosti financování se liší podle jednotlivých ústavů a výzkumných projektů.
  • Celkový příjem aktivního studenta se pohybuje mezi 18 000 Kč a 30 000 Kč čistého.
  • Příležitostí, jak zvýšit svůj příjem během doktorského studia, je například soutěž Ph.D. Talent.

Doktorát na Ústavu fyziky a technologií plazmatu

Dodatečné informace o obecných povinnostech studenta, doporučených předmětech, státní zkoušce či motivačním programu pro doktorskou specializaci Fyzika plazmatu naleznete na tomto odkazu.  

Soutěž Ph.D. Talent

Soutěž je určena vynikajícím studentům prvních ročníků doktorských programů brněnských univerzit. Každoročně je vybrán určitý počet stipendistů, kteří obdrží stipendium ve výši 100 000 Kč ročně po dobu 3 let. Finanční podpora slouží pro rozvoj osobní profesní budoucnosti a pro ulehčení každodenního živobytí, aby se stipendista mohl naplno věnovat výzkumu a doktorskému studiu. V posledních letech v soutěži uspělo hned několik našich studentů. Níže jsou medailonky několika z nich. Bližší informace o projektu jsou k nalezení zde.


 

Bez popisku

doc. Mgr. Pavel Souček, Ph.D.
Obor: Fyzika plazmatu

"Můj Brno Ph.D. Talent projekt s názvem Preparation of nanocomposite thin films with high hardness and Young's modulus combined with low friction, low wear and high adhesion se zabýval přípravou nových materiálů pro aplikace ve formě tenkých ochranných vrstev v náročných průmyslových podmínkách. Díky získání podpory z tohoto projektu jsem se mohl plně věnovat výzkumu a stihnout dokončit doktorské studium o rok dříve oproti standardní době studia. Pochopení základních fyzikálních principů depozičního procesu přípravy těchto vrstev spolu s korelací fyzikálních dějů v depozičním plazmatu s vlastnostmi připravených vrstev umožnilo později kolegům plnou komercializaci těchto vrstev a postupu jejich přípravy a tyto nanokompozitní vrstvy jsou nyní v portfoliu firmy SHM Šumperk. 

V současné době pracuji jako docent na Ústavu fyziky a technologií plazmatu PřF MU, kde se kromě výuky a vedení mladých vědkyň a vědců věnuji také výzkumu ochranných povlaků nové generace vhodně kombinujících vlastnosti kovů a keramik.


 

Bez popisku

Mgr. Adam Obrusník, Ph.D.
Obor: Fyzika plazmatu

"Díky finanční podpoře z Ph.D. Talentu jsem se mohl plně soustředit na svůj výzkum. Taky jsem ve skupině Brněnských "PhD talentů" potkal fajn lidi, s některými z nich jsme kamarádi dodnes. Po doktorátu jsme se dvěma kolegy založili firmu PlasmaSolve, která se zabývá počítačovým modelováním plazmových zdrojů a plazmových procesů. Ty prodáváme firmám z celého světa, které se zabývají převážně plazmovým povlakováním, vývojem iontových zdrojů nebo elektrickými pohony pro satelity."


 

Bez popisku

Mgr. Matej Fekete, Ph.D.
Obor: Fyzika plazmatu

"V mojom projekte Brno Ph.D. Talent som sa zaoberal diagnostikou procesu magnetrónového naprašovania budeného pulzmi veľkého výkonu tzv. HiPIMS. HiPIMS je inovatívna technológia depozície tenkých vrstiev, ktoré výrazne zlepšujú povrchové vlastnosti povlakovaných materiálov napríklad rezných nástrojov. V rámci diagnostiky HiPIMS procesu som sa zameral na určenie časového a priestorového vývoja koncentrácie častíc tvoriacich deponovanou tenkú vrstvu. Použil som originálnu metódu založenú na vyžarovaní výboja vo viditeľnej oblasti, ktorú som vyvinul v mojej diplomovej práci.

Obsah tohto projektu sa zhodoval s mojou dizertačnou prácou a poskytol mi finančné prostriedky nad rámec štandardného doktorandského štipendia, takže som sa mohol naplno venovať výskumu a získané výsledky prezentovať na viacerých medzinárodných konferenciách. V súčasnosti sa zaoberám diagnostikou a modelovaním procesu magnetrónového naprašovania, kde staviam na poznatkoch získaných v rámci projektu Brno Ph.D. Talent a tiež prípravou a analýzou tenkých vrstiev deponovaných HiPIMS technikou."


 

Bez popisku

Mgr. Július Vida
Obor: Fyzika plazmatu

"Volám sa Július. Počas magisterského štúdia som sa venoval nanotechnológiam a fyzike plazmy a v roku 2019 som začal doktorské štúdium. Venujem sa využitiu plazmy na úpravu povrchov a depozíciu funkčných vrstiev s využitím tlačiarenských technológií. Začiatok doktorského štúdia bol pre mňa výrazne jednoduchší potom, ako som si prostredníctvom projektu načrtol jasnú víziu čomu sa chcem venovať, čo konkrétne chcem dosiahnuť a aké prekážky môžem počas mojej cesty očakávať. S projektom, ktorý som navrhol do sútaže Brno Ph.D. Talent sa mi podarilo uspieť a získal som grant na podporu môjho výskumu. Okrem financií som získal cennú skúsenosť s plánovaním a prípravou projektu, s čím sa výskumníci stretávajú v priebehu celej kariéry. Brno Ph.D. Talent je výborná príležitosť pre začínajúcich vedcov nadobudnúť nové vedomosti a zároveň sebavedomie do ďalšej práce v oblasti výskumu."


Inovace doktorského studia byla podpořena z fondů ESF v projektu CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_018/0002604 v rámci operačního programu VVV.

Logolink ESF

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info