Podpora při přípravě návrhů projektů

Nabízíme Vám možnost podílet se na spolufinancování vašich výzkumných a vývojových aktivit a zároveň nalezení vhodného partnera pro váš výzkum.

Projektová kancelář Ústavu fyziky a technologií plazmatu nabízí svým zákazníkům a partnerům širokou škálu podpory při hledání vhodného grantového schématu, přípravě návrhu projektu, ale zároveň i možnost spolupodílení se na vašich výzkumných a vývojových aktivitách.

Díky nemalým zkušenostem s přípravou a implementací projektů v rámci národních a mezinárodních schémat financování vám mohou projektoví manažeři poskytnout nejnovější informace o aktuálních výzvách k předkládání projektů a najít pro vás nejlepší volbu ve vztahu k možnostem financování, rizikům vs. ziskům, požadavkům na administrativu atd. Poté vás mohou vést procesem žádosti o projekt v celém jeho životním cyklu od samotného předložením až po realizaci projektu.

Projektoví manažeři mají rozsáhlé znalosti o aktuálních programech financování VaV na národní úrovni (Technologická agentura ČR, Grantová agentura České republiky, Ministerstvo průmyslu a obchodu) včetně realizace projektů financovaných jednotlivými operačními programy (zejm. OP Výzkum, vývoj a vzdělávání, OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost). Obdobně tak projektová kancelář disponuje zkušenostmi s podáváním projektů na mezinárodní úrovni: přeshraniční iniciativy Horizont 2020, EUROSTARS 2, nástroje pro malé a střední podniky, INTERREG, INTER-EXCELLENCE atd. Mohou se s vámi také podělit o praktické aspekty a osvědčené postupy týkající se grantů jednotlivých poskytovatelů.

Máte zájem o projektové žádosti? Potřebujete více informací? Kontaktujte nás.

Načítám...

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info