Ceny děkana 2022

Děkan Tomáš Kašparovský slavnostně předal ocenění nejlepším studentům Přírodovědecké fakulty MU. Z Ústavu fyzikální elektroniky byli oceněni Mgr. Tereza Schmidtová, Ph.D. a Mgr. Miroslav Šnírer, Ph.D. Z Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky byl oceněn Mgr. Tomáš Plšek. Ze studijního programu fyzika byl také oceněn biofyzik Mgr. Bc. Lukáš Sukeník.

14. 6. 2022 Bohumila Tesaříková

Bez popisku
Bez popisku

Děkan Tomáš Kašparovský ocenil cenou děkana za akademický rok 2021/2022 čtyři studenty/absolventy studijního programu Fyzika. V kategorii Nejlepší student bakalářského a magisterského studijního programu dostal cenu Tomáš Plšek. Studenti Tereza Schmidtová, Miroslav Šnírer a Lukáš Sukeník dostali cenu v kategorii Nejlepší student doktorského studijního programu. Přehled všech oceněných najdete zde.

Mgr. Tomáš Plšek, v současné době student doktorského programu Fyzika, obor Astrofyzika, byl oceněn za vynikající diplomovou práci “Vztah mezi Bondiho akrecí a energií jetů v obřích eliptických galaxiích”. Pokud se chcete dozvědět více o Tomášově výzkumu, tak si pusťte následující video.

Mgr. Tereza Schmidtová, Ph.D., absolventka doktorského programu Fyzika, obor Fyzika plazmatu, byla oceněna za vědecké úspěchy v rámci disertační práce “Development and study of hybrid PVD-PECVD process”. Mgr. Miroslav Šnírer, Ph.D., čerstvý absolvent doktorského programu Fyzika, obor Fyzika plazmatu, získal cenu za prezentaci svých výsledků a vynikající odbornou práci v rámci svého doktorského studia na téma “Diagnostics and applications of atmospheric pressure microwave plasma”.

Mgr. Bc. Lukáš Sukeník, student doktorského programu Fyzika, obor Biofyzika, obdržel tuto cenu za vynikající vědecké výsledky při práci na tématu “Počítačové simulace uspořádání biomolekulárních systémů” a také za popularizaci vědy.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info