Ceny děkana 2023

Děkan Tomáš Kašparovský slavnostně předal ocenění nejlepším studentům Přírodovědecké fakulty MU. Z Ústavu fyzikální elektroniky byli oceněni Bc. Kristína Tomanková a Mgr. Michal Kroker, Ph.D.. Z Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky byl oceněn Mgr. Martin Piecka, Ph.D..

8. 6. 2023 Tereza Schmidtová

Bez popisku
Ceny děkana 2023

Děkan Tomáš Kašparovský ocenil cenou děkana za akademický rok 2022/2023 tři studenty/absolventy studijního programu Fyzika. Informace o slavnostním předávání ocenění a seznam všech oceněných studentů najdete zde.

Bc. Kristína Tomanková je studentkou magisterského studijního programu Fyzika, obor Fyzika plazmatu a nanotechnologií. Během svého studia dosahuje nadprůměrných výsledků a dokazuje tím své hluboké znalosti teorie plazmatu a fundamentálních procesů, konkrétních materiálů, inženýrských řešení i chemické kinetiky. V rámci své diplomové práce „Simulace kyslíkového plazmatu v plazmovém zdroji s dutou katodou“ vytvořila a validovala plazmově-kinetické schéma pro prekurzor TMDSO (tetrametyldisiloxan), které do té doby ve vědecké literatuře neexistovalo, ačkoliv se tento prekurzor využívá pro řadu praktických aplikací. Rozsah práce by odpovídal spíše doktorskému výzkumu. Výsledky studentky jsou se zájmem přijímány akademickou komunitou i partnery v mezinárodním konsorciu, ve kterém svůj magisterský výzkum provádí. Studentka přednášela o své práci na dvou mezinárodních konferencích a připravuje svou první publikaci.

Mgr. Michael Kroker, Ph.D. je absolventem doktorského studijního programu Fyzika, obor Fyzika plazmatu. Michael Kroker se v rámci své doktorské práce „Magnetronové naprašování tvrdých ternarních vrstev se zvýšenou lomovou houževnatostí“ věnoval depozici a charakterizaci TaBC a WBC vrstev. Poradil si se všechny aspekty průmyslové přípravy povlaků a jejich laboratorní charakterizaci. Výsledný produkt byl testován a průmyslový partner jej zařadil do svého portfolia a nabízí jej svým zákazníkům. Michael Kroker své výsledky publikoval v sedmi kvalitních mezinárodních časopisech a práci prezentoval formou tří přednášek a dvou posterů na mezinárodních konferencích.

Mgr. Martin Piecka, Ph.D. je absolventem doktorského studijního programu Fyzika, obor Astrofyzika. V rámci své doktorské práce „Studying Open Clusters and DIBs During the Gaia Era“​ se věnuje se fyzice mezihvězdného prostředí a otevřeným hvězdokupám​. Martin Piecka patří k nejúspěšnějším doktorským studentům astrofyziky současnosti. Ve svém prvním článku v impaktovaném časopise završil výzkum studia čar mezihvězdného prostředí ve spektrech hvězd, je autorem či spoluautorem řady dalších odborných a citovaných publikací. Pro svou práci využívá, jako jeden z mála českých astrofyziků, údaje z družice Gaia, která je nejvýznamnější družicí Evropské kosmické agentury posledních let. Aktuálně působí ve Vídni na postdoktorské pozici v přední světové skupině zabývající se mezihvězdným prostředím.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info