Ceny děkana 2024

Děkan Tomáš Kašparovský slavnostně předal ocenění nejlepším studentům Přírodovědecké fakulty MU. Z fyziky byli oceněni Bc. Marianna Dafčíková, Mgr. Daniel Jadlovský a Mgr. Lukáš Kusýn, Ph.D.

18. 6. 2024 Tereza Schmidtová

Bez popisku

Děkan prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. ocenil cenou děkana za akademický rok 2023/2024 tři studenty/absolventy fyzikálních studijních programů. Informace o slavnostním předávání ocenění a seznam všech oceněných studentů najdete zde.

Bez popisku

Mgr. Marianna Dafčíková je čertvou absolventkou magisterského studijního programu Fyzika, obor Astrofyzika. Cenu děkana 2024 získala v kategorii Nejlepší student bakalářského a magisterského studijního programu. Svou prací významně přispěla k operaci družice GRBAlpha a k analýze a interpretaci dat z nano-družic GRBAlpha a VZLUSAT-2. Analyzujovala a interpretovala data pozorovaných gama záblesků a nabitých částic na oběžné dráze těchto družic. Operace družice vyžadují velikou dedikaci, práci v nočních hodinách, přes víkendy i svátky. Dosud publikovala 96 GCN cirkulářů v GCN Bulletinu jako první autor. Je také spoluautorkou dvou článků v prestižním časopise Astronomy and Astrophysics a jednoho ve sborníku SPIE.

Mgr. Daniel Jadlovský je studentem doktorského studijního programu Fyzika, obor Astrofyzika. Cenu děkana 2024 získal v kategorii Nejlepší student bakalářského a magisterského studijního programu. V rámci své diplomové práci se věnoval fotometrické a spektroskopické proměnnosti červeného veleobra, hvězdy Betelgeuze. První výsledky své práce publikoval v časopise New Astronomy, který již rok od publikace získal jedenáct citací. Hlavní část výzkumu proběhla při pobytu na Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam. Výsledky této stáže byly publikovány v prestižním časopise Astronomy & Astrophysics. Jako jeden ze tří českých studentů International Astronomical Union (IAU) - Visegrad Award pobýval na observatoři v Budapešti a modeloval pulzující hvězdy typu BLAP. Získal také prestižní roční stáž MŠMT, která mu umožňuje vědecky pracovat v centrále Evropské Jižní Observatoře v německém Garchingu. Vědecká práce absolventa ukazuje, že naši studenti mohou získat špičkové výsledky i v silně konkurenčních a medializovaných oblastech astrofyziky.

Mgr. Lukáš Kusýn, Ph.D. je absolventem doktorského studijního programu Fyzika, obor Fyzika plazmatu. Výsledký jeho doktorské práce „Sub-nanosecond optical diagnostics of streamer discharges“​ přispěly k vyjasnění mechanismů a kvantifikaci parametrů několika typů elektrických výbojů, a to s unikátním časovým a prostorovým rozlišením srovnatelným s výstupy numerických simulací. Na základě své práce připravil pět odborných článků, z nichž tři již byly publikovány v nejlepším časopise v oboru Plasma Sources Science and Technology. Publikovaný výsledek jeho práce k povrchovému bariérovému výboji patří mezi jeho nejvýznamnější přínos k oboru. Během svého studia získal absolvent prestižní stipendium města Brna, Ph.D. Talent, a výběrový grant Masarykovy univerzity IGA. Absolvoval výzkumné pobyty na předních institucích oboru v Německu a Holandsku, účastnil se setkání předních expertů oboru v německém Bad Honnefu, spolupracoval na třech projektech GAČR a své výsledky úspěšně prezentoval na několika mezinárodních konferencích. Podílel se také na výuce studentů ve fyzikálním praktiku pro bakalářské kurzy.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info