Experimenty konverze CO2 pomocí plazmatu

Do Německa vyrazil druhý týden v září dvoučlenný tým výzkumné skupiny Plazmové nanotechnologie a bioaplikace ÚFTP. Jejich plazmový systém by mohl ukázat dosud neprobádanou část výzkumu konverze CO2, která je stále aktuálním celosvětovým tématem.

18. 10. 2023 Tereza Schmidtová

Bez popisku

V návaznosti na předešlou práci s keramickými dielektrickými bariérami, vyrazili Mgr. Jakub Kelar, Ph.D. a Mgr. Michal Pazderka, Ph.D. z výzkumné skupiny doc. Kováčika Plazmové nanotechnologie a bioaplikace Ústavu fyziky a technologií plazmatu a centra CEPLANT za kolegy do Německého Max-Planck-Institute for Plasma Physics nedaleko od Mnichova.

Spolupracovali s Dr. Ante Hecimovic, Dr. Madhuwanthi Buddhadasa a Dr. Rodrigo Antunes z výzkumné skupiny Plasma for Gas Conversion (P4G) sekce ITER Technology & Diagnostics. Skupina P4G se dlouhodobě věnuje konverzi plynů bariérovými výboji. Naši vědci se systematicky věnují DBD výbojům a dobře rozumí různým keramickým materiálům. Díky velkému strategickému projektu se němečtí kolegové věnují převážně konverzi CO2 v různých plazmových reaktorech. Výzkumná skupina doc. Kováčika k nim přichází s inovacemi parametrů výboje i materiálů dielektrických bariér.

Před několika lety výzkumná skupina doc. Kováčika spolupracovala s VUT na projektu GAČR GA18-05478S pod vedením prof. Černáka a prof. Trunce. Nyní pokračují vědci dr. Kelar, dr. Pazderka, dr. Kelar Tučeková a studenti Roman Přibyl a Lucia Švandová v hledání dalších uplatnění výboje (koplanarního DBD se speciální dielektrickou bariérou). Pomocí různých dopantů v Al2O3 keramikách dokáží změnit jejich základní vlastnosti. S německými kolegy například chtějí vyzkoušet konverzi CO2 pomocí plazmatu. Konverze CO2 je rozpad oxidu uhličitého na oxid uhelnatý a kyslík. Nejedná se jen o řešení otázky životního prostředí ale i komplexního řešení problémových paliv.

Dr. Kelar doplňuje: „Experimenty v Německu jsou pro nás převratné, protože se u německých kolegů můžeme měřit konverze CO2 při atmosférickém tlaku. Na toto nejsme v našich ÚFTP laboratořích vybaveni.” Pilotní experimenty v německém Institutu Maxe-Plancka mohou vést k zajímavým technickým inovacím, na kterých by obě skupiny mohly v budoucnu spolupracovat.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info