Medaile děkana pro osobnosti ÚFE

16. 12. 2021

Bez popisku

Děkan Přírodovědecké fakulty MU Tomáš Kašparovský v pátek 19. listopadu ocenil celkem 36 osobností, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj fakulty, potažmo jejích pracovišť a ústavů, v posledních několika dekádách. Slavnostní předání pamětních medailí proběhlo v duchu připomínky výročí Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva, a to 19. listopadu 2021 v refektáři Mendelova muzea. Původně byl ceremoniál naplánovaný již k příležitosti oslav 100 let od zahájení výuky na fakultě (19. 10. 1920), ale vzhledem k pandemickým opatřením byl bohužel odložen. V rámci oborů fyzika a matematika bylo oceněno celkem osm osobností, z nichž tři působí na ÚFE.

doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.

doc. Mgr. Pavel Dvořák, Ph.D.

Absolvent studia fyziky na naší fakultě, odborník na diagnostiku a modelování plazmatu. Ve výzkumu se zaměřuje na laserovou a sondovou diagnostiku plazmatu. Od roku 2006 pracoval na Ústavu fyzikální elektroniky jako odborný asistent, od roku 2018 je zde docentem. Posledních deset let je také pedagogickým zástupcem ředitele ústavu. Je autorem koncepce výuky na ústavu a spoluautorem všech akreditací. Přínosem je i jeho účast na projektech, byl řešitelem a spoluřešitelem několika významných projektů.

doc. Mgr. Tomáš Hoder, Ph.D.

doc. Mgr. Tomáš Hoder, Ph.D.

Zabývá se fyzikou a chemií nízkoteplotního plazmatu a sub-nanosekundovou diagnostikou elektrických výbojů. V letech 2008−2013 byl vědcem v Leibnizově institutu pro vědu a technologie plazmatu v německém Greifswaldu. V roce 2013 získal grant European Science Foundation, který řešil na Ústavu fyziky plazmatu Akademie Věd České republiky v Praze ve spolupráci s Institutem astrofyziky Andaluzie ze španělské Granady. Od roku 2014 je činný na Ústavu fyzikální elektroniky, kde se roku 2020 habilitoval a vede výzkumnou skupinu Diagnostika a modelování plazmatu. Je řešitelem projektů základního a aplikovaného výzkumu, realizovaných i ve spolupráci s průmyslem.

doc. Mgr. Dušan Kováčik, Ph.D.

doc. Mgr. Dušan Kováčik, Ph.D.

Od roku 2011 působí na Ústavu fyzikální elektroniky, kde se věnuje výzkumu a vývoji atmosférických zdrojů nízkoteplotního plazmatu na bázi dielektrických bariérových výbojů a jejich potenciálnímu aplikačnímu využití. V rámci centra CEPLANT mimo jiného zodpovídá za spolupráci s průmyslovými partnery a výzkumnými institucemi s cílem transferu pokročilých plazmových technologií do praxe. V letech 2016−2019 koordinoval výzkumné aktivity dvou významných mezinárodních projektů v rámci programu EUREKA/EUROSTARS2 a Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. V roce 2018 se na naší fakultě habilitoval. Je vedoucím výzkumné skupiny Plazmové nanotechnologie a bioaplikace a zástupcem ředitele centra CEPLANT pro aplikovaný výzkum.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info