Národní centrum kompetence MATCA získalo cenu TAČR 2022 v kategorii Partnerství

Ústav fyzikální elektroniky a CEPLANT jsou součástí velkého řešitelského týmu Národního centra kompetence MATCA (Materials, Advanced Technologies, Coatings and their Application). Právě NCK MATCA získalo letošní ocenění Technologické agentury ČR v kategorii Partnerství.

26. 10. 2022 Tereza Schmidtová Pavlína Slavíková

Bez popisku
Bez popisku

Technologická agentura ČR již podeváté udělovala ceny nejlepším projektům aplikovaného výzkumu s vysokým přínosem pro společnost. Projekty byly letos oceněny v pěti kategoriích – Business, Partnerství, Společnost, Governance a cena Ministerstva průmyslu a obchodu Country for the Future. O šesté ceně Český nápad rozhodla veřejnost prostřednictvím online hlasování.

V kategorii Partnerství byl oceněn projekt z programu Národní centra kompetence – projekt TN01000038 MATCA, na jehož řešení se podílí právě i Ústav fyzikální elektroniky a CEPLANT. Národní centrum kompetence MATCA tvoří spolupráce 24 partnerů z řad výzkumných organizací a firem různého zaměření a umožňuje rychle a flexibilně reagovat na aktuální potřeby trhu. Národní centrum kompetence MATCA se věnuje výzkumu materiálů, pokročilých technologií, povlakování tenkých vrstev a aplikacím zkoumané problematiky.

„Za tři roky řešení projektu vzniklo již 27 plnohodnotných výsledků a do ukončení projektu očekáváme ještě dalších 12 výsledků. Zároveň poskytujeme možnost vzdělání, tréninku a dokonce zajišťujeme mezioborové stáže mezi průmyslovými a akademickými partnery, čímž přispíváme k perfektní komunikaci mezi účastníky Národního centra kompetence,” říká spoluřešitel MATCA Alexandr Dejneka, vedoucí Oddělení optických a biofyzikálních systémů Fyzikálního ústavu AV ČR.

Ústav fyzikální elektroniky a CEPLANT jsou součástí Národního centra kompetence MATCA od samého počátku, tedy od ledna 2019. V rámci tohoto projektu jsme realizovali dva dílčí projekty. První z nich se zaměřil na zvýšení rychlosti depozice při zachování dostatečné ionizace naprašovaných látek. Druhý projekt, jehož realizace stále probíhá, má za cíl přípravu antibakteriálních a antivirových vrstev nejen pro zdravotnické materiály na základě plazmově zesílené chemické depozice (PECVD). Pro naše pracoviště je důležité zapojení do velkého uskupení různých českých institucí věnujících se výzkumu a inovacím. Spolupráce, komunikace a nové kontakty rozšířili naši partnerskou sít pro přípravu nových projektů a výsledků nejen aplikovaného výzkumu.

Více o udílení cen najdete zde. Na krátké video představující projekt Národního centra kompetence MATCA se můžete podívat na tomto odkazu.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info