Naši studenti oceněni děkanem

30. 6. 2021 Václav Glos

Bez popisku

Letošní cenu děkana získali i naši dva studenti. Romana Grossová, která se ve své disertační práci pod vedením Norberta Wernera věnuje studiu aktivních galaktických jader v obřích eliptických galaxiích, jež zkoumá na radiových datech z observatoře Very Large Array (VLA) v Novém Mexiku. Během svého studia publikovala čtyři články v recenzovaných časopisech, z nichž u dvou je první autorkou a strávila rok na University of Turin a půl roku na Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics (CfA) v Bostonu. Svojí prací se podílela na odhalení novinek o životním cyklu aktivních galaktických jader, jejichž aktivita sehrává podstatnou roli ve fungování našeho Vesmíru.

Druhým oceněným je Samuel Valach, který své bakalářské studium ukončil v červnu roku 2019 se studijním průměrem 1,00 a v rámci tohoto studia absolvoval volitelné předměty určené studentům magisterských programů. V tomto trendu pokračuje i v nynějším magisterském studiu, kde opět vyniká studijním průměrem 1,00. Do svého studijního plánu navíc dobrovolně zařazuje i náročné předměty z Ústavu matematiky a statistiky. S ohledem na jeho schopnosti je pan Valach inspirativní a vůdčí osobností pro své spolužáky. Pod vedením ředitele Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky Rikarda von Ungeho se věnuje studiem vztahu mezi TTbar-deformacemi (integrabilitu-zachovávajícími deformacemi kvantových teorií pole ve dvou dimenziích) a porušenými symetriemi, zejména supersymetrií.

Oběma oceněným a jejich vedoucím srdečně gratulujeme a přejeme další úspěchy v jejich kariéře!


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info