Ohlédnutí za Dnem otevřených dveří

Jaké je studium fyziky? Jaká odvětví fyziky můžete na Masarykově univerzitě studovat? Co je plazma a k čemu se používá? Na tyto otázky zájemcům odpověděli zástupci fyzikálních ústavů Přírodovědecké fakulty MUNI. Spolu se studenty připravili pro zájemce doprovodný program na Lednovém Dni otevřených dveří. Letos se Den otevřených dveří uskutečnil pouze online.

25. 4. 2022 Tereza Schmidtová

Bez popisku

Virtuální Den otevřených dveří proběhl 22. a 25. ledna na celé Přírodovědecké fakultě. Návštěvníci získali detailní informace o studiu konkrétních oborů na naší fakultě. Dozvěděli se, co konkrétně mohou v daném oboru studovat, jaká je náročnost studia a uplatnění absolventů.

Zástupci fyzikálních ústavů si připravili již tradičně bohatý doprovodný program. Podívejte se, na co se zájemci mohli podívat a co si mohli poslechnout:

  • O fyzice na MUNI – Zástupci fyzikálních ústavů si připravili přednášku, kde zájemcům o studium představili základní rysy studia fyziky: jaká je nabídka oborů i jak se od sebe liší. Účastníci měli příležitost se seznámit s předměty, které studenty během jednotlivých ročníků čekají a jak by mohla vypadat jejich bakalářská práce. Tématem bylo také uplatnění, které fyzici běžně nacházejí po studiu a mnoho dalšího. Studium fyziky i astrofyziky představil Vašek Glos, nanotechnologie představil Jakub Kelar a biofyziku a radiologii Michal Kiaba.
Martin Podhorský, Klaudia Protušová, Michal Fleischer a David Štegner při online diskuzi o studiu fyziku s účastníky.
  • Zeptejte se studentů fyziky – I když i na úvodním programu byl prostor pro dotazy, tak zájemcům o studium se pochopitelně lépe komunikuje se svými vrstevníky. Proto studentští zástupci většiny fyzikálních oborů společně nabídli další část programu. Účastníci programu s nimi řešili vše od náročnosti studia až po možnosti bydlení a stravování v Brně.

 

  • Zkuste si studium fyziky na vlastní (online) kůži – Ústav teoretické fyziky nabídl návštěvníkům zajímavou lekci o rozměrové analýze a lákal zájemce na téma “Chcete zjistit, jak jednoduše odhadnout poloměr horizontu události černé díry nebo rozměr atomu?”. Návštěvník měl možnost vyzkoušet, jestli by ho studium fyziky na vysokoškolské úrovni bavilo a zároveň se mohl dozvědět něco, co by se mohlo hodit středoškolským studentům i u maturity. Kromě interaktivní výuky měli účastníci možnost odevzdat domácí úkol, za který každý z úspěšných řešitelů dostal odměnu ve formě fakultních upomínkových předmětů.
Roman Přibyl provádí zájemce laboratoří výzkumné skupiny Plazmové nanotechnogie a bioaplikace ÚFE.
  • Virtuální prohlídka plazmochemické laboratoře – Výzkumná skupina Plazmových nanotechnologií a bioaplikací Ústavu fyzikální elektroniky si připravila pod vedením Jakuba Kelara prohlídku jejich laboratoří. Snahou bylo přiblížit návštěvníkovi s vědeckou práci na ÚFE a seznámit se s průmyslově využívanými plazmovými technologiemi. Roman Přibyl a Lucia Švandová provedli zájemce laboratoří a ukázali několik plazmových výbojů: demonstrační reaktor s klouzavým obloukovým výbojem, průmyslové zařízení využívající klouzavý obloukový výboj, průmyslové provedeni dielektrického bariérového výboje i experimentální zařízení využívající speciální difuzní koplanární povrchový bariérový výboj. V rámci prohlídky také demonstrovali výboje v trubicích při využití vzácných plynů jako xenon a neon. Po prohlídce následovala diskuze se stávajícími studenty. Nejvíce dotazů se týkalo oboru nanotechnologií a obecně fyziky, náročnosti studia a jmenovitě požadované úrovně matematiky. Dále se zájemci ptali na uplatnění studentů fyziky.
Stanislava Debnárová představuje účastníkům depoziční reaktor.
  • Jak pomocí plazmatu připravit tenkou vrstvu? - Výzkumná skupina Depozice tenkých vrstev a nanostruktur Ústavu fyzikální elektroniky si také připravila prohlídku svých laboratoří. Přípravu tenkých vrstev pomocí plazmatu v experimentálních i průmyslových zařízeních představila Katarína Bernátová a Stanislava Debnárová. Prezentovaly různé zajímavosti a aktuality z oblasti nanotechnologií i vědeckou práci celé skupiny.
Zlata Kelar Tučeková vysvětluje zájemcům funkci skenovacího elektronového mikroskopu (SEM).
  • Skenovací elektronový mikroskop – detektiv pro moderní vědu – Zlata Kelar Tučeková z Ústavu fyzikální elektroniky představila skenovací elektronový mikroskop. Je to přístroj, který dokáže zobrazit objekty menší než je vlnová délka světla a bez kterého se neobejde žádná moderní laboratoř.

Příprava letošního Dne otevřených dveří byla náročná. Organizátor Vašek Glos o letošním Dni otevřených dveří říká: “Online forma dnů otevřených dveří má svoje výhody i nevýhody. Například pro zájemce o studium žijící daleko od Brna je online forma mnohem pohodlnější a nemusí vstávat nesmyslně brzo a obávat se dopravní situace, kterou začátkem roku už několikrát zkomplikoval sníh. Na druhou stranu přes videohovor nelze získat zcela zásadní dojmy a zájemce o studium pak volí školu v mnoha ohledech naslepo. Do budoucna proto plánujeme obě formy zkombinovat a prezenční dny otevřených dveří streamovat a doplnit videi, která zájemcům přiblíží další aspekty ze života studenta fyziky.”

Organizátor doprovodného programu na ÚFE Jakub Kelar dodává: “Je sice pravdou, že se online prohlídky a přednášky může zúčastnit více potenciálních zájemců o studium, ale moderátoři jednotlivých skupin prohlídek, přednášek a diskuzí se shodují, že osobní návštěvu nahradit nelze.”

Doufejme tedy, že příští rok se návštěvníci zase osobně podívají do laboratoří a seznámí blíže se studiem fyziky na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity.

Autor fotografií: Jakub Kelar


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info