Opravné státní závěrečné zkoušky léto 2021

13. 8. 2021 13:00 Michael Krbek

Bez popisku

Bakalářské studijní programy

Písemná část státních závěrečných zkoušek je společná pro program Fyzika a všechny jeho specializace, program Aplikovaná fyzika a program Fyzika se zaměřením na vzdělávání a bude se konat 27.8. v 9.00 v posluchárně F3. Podrobnosti o průběhu státní závěrečné zkoušky jsou zde.

K oběma ústnı́m částem státnı́ zkoušky se studenti dostavı́ 75 minut před termı́nem, na který je jejich zkouška vypsána. Na úvod obhajoby přednese student základnı́ informaci o obsahu a výsledcı́ch své závěrečné práce v délce maximálně 10 min (k dispozici bude dataprojektor + PC). Vedoucı́ a oponenti práce pak přednesou stručné shrnutı́ posudků, následuje diskuse. Pro ústnı́ část zkoušky studenti losujı́ otázky ze zadaných zkušebnı́ch okruhů.

Program Fyzika se zaměřením na vzdělávání

  • 30.8. v posluchárně F-Lenc, 2 studující, komise: doc. Bochníček, prof. Munzar, doc. Lacina, doc. Navrátil
Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
9.00-9.30 (příprava od 8.30) Kristina Koníčková pouze zkouška Fyzika    
9.30-10.00 (příprava od 9.00) Alena Symerská pouze zkouška Fyzika    
10.00-11.00 (příprava od 9.00) Martina Burdová pouze ústní část    
11.00-12.00 (příprava od 10.00) Ondřej Suchánek pouze ústní část    

Program Aplikovaná fyzika

  • 6.9. v posluchárně Fs1, 4 studující , komise: prof. Vašina, doc. Mikulík, doc. Souček, doc. Ráheĺ
Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
9.00-10.15 Radek Horňák Depozice tenkých hydrofilních vrstev v povrchovém bariérovém výboji Sťahel Brablec
10.15-11.30 Michaela Juříková Rastrovací elektronová mikroskopie jako technika pro analýzu povrchu vzorků Jurmanová Jašek
12.45-14.00 Pavel Kosík Příprava nanovláken pomocí elektrospinningu a jejich úprava pomocí plazmatu Pavliňák Hnilica
14.00-15.15 Tomáš Rada Příprava a analýza povlaků připravených v multipulzním módu magnetronového naprašování pulzy vysokého výkonu Souček Zindulka

Magisterské studijní programy

Obhajoba diplomové práce i další ústní části zkoušky budou na sebe navazovat ve stejný den. K oběma ústnı́m částem státnı́ zkoušky se studenti dostavı́ hodinu před termı́nem, na který je jejich zkouška vypsána. Na úvod obhajoby přednese student základnı́ informaci o obsahu a výsledcı́ch své závěrečné práce v délce maximálně 10 min (k dispozici bude dataprojektor + PC). Vedoucı́ a oponenti práce pak přednesou stručné shrnutı́ posudků, následuje diskuse. Pro ústnı́ část zkoušky studenti losujı́ otázky ze zadaných zkušebnı́ch okruhů.

Program Fyzika

  • 1.9. v posluchárně F-Lenc, 1 studující, komise dle specializace
  • astrofyzika: prof. Tyc, prof. Krtička, prof. Mikulášek, doc. Dubroka
Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
10.30-12.00 Nikola Faltová Otevřené hvězdokupy ve vysokých energiích  Paunzen Werner

 

Program Biofyzika

  • 2.9. v hale ÚFKL, 1 studující, komise: prof. Kozelka, doc. Kubíček, doc. Mikulík
Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
9.00-9.30 (příprava od 8.30) Jana Jágriková pouze zkouška Fyzika    

Program Radiologická fyzika

  • 2.9. v hale ÚFKL, 1 studující, komise: prof. Mornstein, prof. Munzar, doc. Sabol, prof. Šlampa, Ing. Novák, Mgr. Dvořák, dr. Súkupová, dr. Ptáček
Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
10.00-11.30 (příprava od 9.00) Veronika Justrová Porovnání radiační zátěže ze skiagrafie a CT v diagnostice pacientů s mnohočetným myelomem Dostál  

Program Učitelství fyziky pro střední školy

  • 31.8. v učebně F-Lenc, 2 studující, komise: doc. Lacina, prof. Munzar, doc. Bochníček, doc. Navrátil
Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
9.00-9.30 (příprava od 8.30) David Daniš pouze zkouška Fyzika    
9.30-10.00 (příprava od 9.00) Kateřina Peřinová pouze zkouška Fyzika    

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info