Opravné státní závěrečné zkoušky září 2023

Opravné státní závěrečné zkoušky magisterských studií fyziky se konají dne 5.9.2023 v učebně F-Lenc.

17. 7. 2023 14:00

Bez popisku

Podrobnosti o průběhu státní závěrečné zkoušky jsou zde. K oběma ústnı́m částem státnı́ zkoušky se studenti dostavı́ hodinu před termı́nem, na který je jejich zkouška vypsána. Pro ústnı́ část zkoušky studenti losujı́ otázky ze zadaných zkušebnı́ch okruhů.

  • Astrofyzika, Fyzika plazmatu a nanotechnologií 5.9. F-Lenc, 2 studující, komise: prof. Musilová, prof. Krtička, doc. Dvořák, doc. Dubroka, doc. Hinterleitner, doc. Chaloupka, doc. Zejda
Čas Jméno  
9.00-9.30 Marko Mesarč opakovaná SZZ Fyzika
9.30-10.00 Marek Šťastný opakovaná SZZ Fyzika

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info