Pamětní medaile pro osobnosti ÚTFA

23. 11. 2021 David Štegner

Bez popisku

Děkan Přírodovědecké fakulty MU Tomáš Kašparovský ocenil celkem 35 osobností, které se významným způsobem zasloužily o rozvoj fakulty, potažmo jejích pracovišť a ústavů, v posledních několika dekádách. Slavnostní předání pamětních medailí proběhlo v duchu připomínky výročí Dne boje za svobodu a demokracii a Mezinárodního dne studentstva, a to 19. listopadu 2021 v refektáři Mendelova muzea. Původně byl ceremoniál naplánovaný již k příležitosti oslav 100 let od zahájení výuky na fakultě (19. 10. 1920), ale vzhledem k pandemickým opatřením byl bohužel odložen. Z Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky byly oceněny dvě velmi významné osobnosti.

Medaili pro prof. RNDr. Janu Musilovou, CSc. přebírá v zastoupení prof. Rikard von Unge, Ph.D.

prof. RNDr. Jana Musilová, CSc.

Je jednou z osobností, která je nejtěsněji spjata s výukou a výzkumem v oblasti fyziky na naší fakultě. V nedávné době se významnou měrou podílela na akreditaci studijního programu radiologická fyzika. Od začátku 90. let hrála velmi důležitou úlohu v rozvoji Přírodovědecké fakulty jako proděkanka pro vědu, výzkum, zahraniční styky a postgraduální studium v letech 1992−1996 a pro studium v letech 2000−2004. V letech 2004−2011 byla prorektorkou MU pro vědu a výzkum. Je také hlavní autorkou třísvazkové učebnice „Matematika pro porozumění i praxi“. Učebnice je velmi oblíbená mezi začínajícími studenty fyziky, matematiky i technických věd a je využívána i mimo naši univerzitu.

(V zastoupení převzal medaili ředitel Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky prof. Rikard von Unge, Ph.D.)

prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc. osobně přebírá medaili.

prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc. 

Je vůdčí osobností astrofyziky na Přírodovědecké fakultě MU. Připravil akreditaci bakalářského studijního programu astrofyzika a vytvořil jeho základní koncepci. Zasloužil se také o založení nového výzkumného směru na naší univerzitě, studia horkých hvězd, zejména hvězd proměnných, dvojhvězd a hvězd chemicky pekuliárních. Díky jeho příspěvku patří naše fakulta mezi světově nejvýznamnější pracoviště v těchto oborech. Profesor Mikulášek je rovněž v široké veřejnosti proslulý svou popularizační činností. Jeho knihy vycházejí v desetitisícových nákladech a jeho veřejné přednášky jsou velmi oblíbené.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info