Pozvánky na externí semináře a workshopy pro studenty i zaměstnance – březen/duben 2024

Máte zájem dále rozvíjet své dovednosti nebo se prostě jen dozvědět něco nového? Vyberte si některý z seminářů a workshopů pořádané napříč Masarykovou univerzitou a přidruženými organizacemi.

4. 3. 2024 Tereza Schmidtová

Bez popisku

Přírodovědecká fakulta MUNI SCI

 • 18. - 24. března 2023 – Dny elektronové mikroskopie – Nabízí pestrý program všem skupinám o padouších, kteří na nás číhají v mikrosvětě. Poprvé se účastní centrum CEPLANT, Ústav fyziky a technologií plazmatu spolu s Botanickou zahradou PřF MU.

Dny elektronové mikroskopie na fyzice

Bez popisku
 • 20. dubna 2024 – Den Země – Zdraví rostlin - Co rostlinám škodí a co prospívá? Znáte škůdce zahradních i pokojových rostlin? Umí se rostliny samy bránit? Poznáte, že má vaše rostlina hlad? Viděli jste někdy rostlinného vampíra? Může být fyzika užitečná v ochraně rostlin? Akce je určena pro děti i dospělé.

Masarykova univerzita MUNI

 • 18. března 2024 – 14:00 - 16:00 – Role studentských zástupců v programových radách: workshop a sdílení zkušeností – Na workshopu se dozvíte nejen informace o fungování programových rad, ale také o různých dalších možnostech, jak z pohledu studujících ovlivnit podobu a kvalitu studia na Masarykově univerzitě.
 • 20. března 2024 – 10:00 - 16:00 – Moderní metody světelné mikroskopie a analýzy obrazu – Seznámení se s různými typy mikroskopických metod a s analýzou obrazu.
 • 6. dubna 2024 – 13:30 - 17:00 – MUNI uklízí o 105 – MUNI POMÁHÁ a MjUNI spojují síly a chtějí udělat část Brna o kousek hezčí.
 • 10. dubna 2024 – 15:00 - 16:00 – Science Talk: „Léky přírodního původu“ – Pojďte s námi zjistit, kolik léčiv má předlohu v přírodě! Léky přírodního původu jsou nejdéle používaná léčiva. Zdaleka se nejedená pouze o bylinkové čaje. Přírodní léčiva představují velmi širokou skupinu léčiv, jejichž původ může být z rostlin, živočichů, mikroorganismů, ale i z neživé přírody.

Centrum pro transfer technologií CTT MUNI

 • 9. dubna 2024 – 11. Národní konference transferu – Tématem konference je reforma transferu znalostí v ČR. Příspěvky přednášejících se budou věnovat reformě samé a některým jejím aspektům. Součástí konference budou také panelové diskuse na vybraná témata.

Kariérní centrum KC MUNI

 • 13. března a 20. března 2024 – 8:30 - 12:30 – Assessment centrum aneb vyzkoušejte si netradiční typ výběrového řízení, se kterým se můžete v praxi potkat – Prověřte své kompetence potřebné ke konkrétní pracovní pozici.
 • 20. března 2024 – 16:00 - 17:30 – Jak na: Pracovně-právní vztahy – Chtěli byste při studiu pracovat, ale nejste si jistí, jaké možnosti máte? Chcete vědět, jaké jsou rozdíly mezi DPP a DPČ? Víte, která z nich se vám víc vyplatí?
 • 3. dubna 2024 – 17:00 - 19:00 – JobAcademy: Psychická odolnost – Připojte se do online konference, na které se dozvíte, jak můžete snížit svou úzkost a stres. Akce je otevřená i pro širokou veřejnost.
 • 4. dubna 2024 – 16:00 - 17:30 – Jak na: Curriculum Vitae – Nejste si jistí, jak napsat životopis? Nedělají Vám problém vyjmenovaná slova a násobilka, ale nevíte, jak do svého životopisu zapsat pracovní zkušenosti?
 • 24. dubna 2024 – 16:00 - 17:30 – Jak na: Pohovor – O kterých oblastech byste na pohovoru měli mluvit, abyste podtrhli své silné stránky, a přitom působili přirozeně? Představíme si nejběžnější otázky, se kterými se na pohovoru můžeme setkat a řekneme si, jak na ně reagovat.
 • 29. dubna 2024 – 16:00 - 17:30 – Jak na: zvládání stresu a psychickou pohodu – Účastníci se dozvědí o různých technikách správy stresu, které jim pomohou snížit úzkost a zvýšit produktivitu během zkouškového období.

Filozofická fakulta MUNI ARTS

 • 13. března 2024 – 17:00 – Nejste na to sami: Informační a diskusní setkání k nevhodnému chování na akademické půdě – Prezentace výsledků dotazníkového šetření SKAS, představení ochránkyně práv MU, tipy na to, kam se obracet v případě problémů, moderovaná diskuse
 • 3. dubna 2024 – 16:00 – Svět očima japonského jazyka – Při letmém srovnání s běžně známými evropskými jazyky se japonština může jevit jako jazyk zvláštní a neobvyklý. Možná vás překvapí, že z hlediska základního větného slovosledu se japonština řadí do skupiny typově nejzastoupenějších jazyků světa. Přednáška se zaměří právě na tato kulturní specifika japonského jazyka, zasadí je do typologického kontextu a pokusí se přiblížit, jak Japonci konceptualizují svět „očima japonského jazyka“
 • 1. dubna - 19. června 2024 – Genealogický kurz  – Deset navazujících setkání každou středu od 16:00 do 17:00. Témata: Rodová paměť, dostupné prameny, četba kurentu, nástroje pro zpracování rodokmenu, vojenské prameny, genetická genealogie, fotografie a mapy, povolání ad. Registrace možná přes obchodní centrum – cena 1 650 Kč.

Pedagogická fakulta MUNI PED

Centrum rozvoje kompetencí CERPEK MUNI

 • 7. března 2024 – 9:00 - 16:00 – Prezentuj jako profík – Naučte se prezentovat! Vše bude méně stresující, jakmile budete vědět, jak se připravit, zvládnout perfektně organizaci, zapůsobit na své posluchače, a především ulehčit jim zapamatování si faktů.
 • 8. března 2024 – 9:00 - 15:00 – Jak popularizovat vědu ve výuce – Na workshopu prozkoumáte, co se může a musí stát, aby mohla být výuka přirozeným místem pro popularizaci vědy a přitom stále sledovala vzdělávací cíle.
 • 12. března 2024 – 09:00 - 13:00 – Jak na skvělé prezentace do výuky – Prezentujte tak, že studující zůstanou vzhůru a zapamatují si téměř vše
 • 15. března 2024 – 9:00 - 13:00 – Jak předcházet vyhoření – Workshop je zaměřen na odhalení příčin a souvislostí syndromu vyhoření a porozumění jeho dopadům na duševní a tělesné zdraví, pracovní efektivitu a kvalitu vztahů.
 • 18. března 2024 – 9:00 - 13:00 – ​Jak pracovat s pozorností studujících ve výuce – Zaměřte pozornost svých studentů a studentek na to důležité ve výuce.
 • 21. března 2024 – 9:00 - 13:00 – Jak zaujmout a získat si publikum – Když promluvil Steve Jobs, všichni s úžasem naslouchali. Proč? Protože hovořil v příbězích.
 • 22. března 2024 – 09:00 - 13:00 – Jak na skvělé prezentace do výuky – Prezentujte tak, že studující zůstanou vzhůru a zapamatují si téměř vše.
 • 25. března 2024 – 9:00 - 15:00 – Vyučující jako designér informací – Jak zpracovat informace pro studující tak, aby se je lépe naučili.
 • 26. března 2024 – 9:00 - 16:00 – Efektivní řízení stresu – Osvojíte si účinné nástroje pro zvládání stresu a dozvíte se, jak si posílit psychickou odolnost v současné uspěchané a hektické době.
 • 26. března 2024 – 9:00 - 13:00 – Studenti s poruchami učení a pozornosti ve výuce: Aktivní přístup k inkluzivnímu vzdělávání  – Jak usnadnit učení studujícím s poruchami učení a pozornosti.
 • 2. dubna 2024 – 9:00 - 13:00 – Jak na výuku velkých skupin – Určeno především vyučujícím CORE vyučovacích předmětů. Praktický workshop, který usnadní učení, komunikaci i administrativu se studijními skupinami s více než 40 studenty.
 • 3. dubna 2024 – 9:00 - 16:00 – Jak asertivně vyjednávat – Umět se účinně prosazovat při jednání s dalšími lidmi, zároveň ale respektovat i zájmy druhých, a přitom „být v pohodě“, toho chceme dosáhnout všichni. Jak na to?
 • 5. dubna 2024 – 9:00 - 13:00 – Work-life balance – Jak nastolit a udržet rovnováhu a harmonii v osobním životě, v zaměstnání a ve vztazích s druhými lidmi – a to jak na pracovišti, tak i v rodině.
 • 8. dubna 2024 – 9:00 - 13:00 – Jak popularizovat vědu ve výuce a zároveň naučit odbornou terminologii – Jedním z úkolů vyučujících je seznámit studenty a studentky se základy své disciplíny a také s jejím odborným slovníkem.
 • 9. dubna 2024 – 9:00 - 16:00 – Jak zůstat sebejistý i v náročných situacích – Dozvíte se o řadě způsobů, které vám pomohou vybudovat či udržet sebejistotu, nejen ve všedních, ale zejména v náročných situacích, se kterými se při práci setkáváte.
 • 11. dubna 2024 – 9:00 - 13:00 – Jak přesvědčivě argumentovat – Workshop rozvíjí schopnost přesně předávat informace a vést jednání pomocí funkčních otázek.
 • 12. dubna 2024 – 9:00 - 13:00 – Využití herních principů ve vysokoškolské výuce – Jak lze využít hru a herní principy ve vysokoškolské výuce.
 • 15. dubna 2024 – 9:00 - 16:00 –  Zvládání konfliktních situací – Konflikty jsou běžnou součástí našich životů. Získejte nezbytné základy, abyste se mohli stát dobrými komunikátory.
 • 16. dubna 2024 – 9:00 - 13:00 – Číst? Číst! Texty ve výuce – Jak učit studující číst odborné texty a jak s nimi pracovat ve výuce.
 • 16. dubna 2024 – 14:00 – Jak využít k učení začátky a konce hodin? – Začátek a konec výuky je pro učení klíčový čas, umíme jej využít?
 • 19. dubna 2024 – 9:00 - 13:00​ – Hlasový workshop pro vyučující – Jak využívat svůj hlas a jak o něj pečovat.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info