Pozvánky na externí semináře a workshopy pro studenty i zaměstnance – září/říjen 2023

Máte zájem dále rozvíjet své dovednosti nebo se prostě jen dozvědět něco nového? Vyberte si některý z seminářů a workshopů pořádané napříč Masarykovou univerzitou a přidruženými organizacemi.

5. 9. 2023 Tereza Schmidtová

Bez popisku

Centrum rozvoje kompetencí CERPEK MUNI

 • 11. září, 13. září, 18. září a 27. září 2023 – 9:00 - 12:30 – Respekt až na půdu I. – Prakticky zaměřený interaktivní workshop, jehož cílem je podat zaměstnancům a zaměstnankyním informace a zprostředkovat nástroje, které tvoří preventivní složku řešení sexuálního obtěžování, šikany a násilí na akademické půdě.
 • 12. září 2023 – 9:00 - 16:00 – Jak být efektivní v práci – Hlavním smyslem workshopu je zvýšit pracovní a osobní efektivitu a účinnost zúčastněných.
 • 14. září 2023 – 9:00 - 15:00 – Jak nastavovat a rozvíjet vztah se studenty – Vzdělávání prochází vztahem. Jinými slovy to, kolik se studenti naučí a jak je učení se baví, je do značné míry ovlivněno tím, jaké vztahy mají se svými vyučujícími. Na workshopu prozkoumáte co, kdy a jak (ne)dělat, abyste vytvořili studijní prostředí, které umožní mít korektní vztahy a ve kterém se učení daří.
 • 15. září 2023 – dopoledne, popoledni a odpoledne – Jak na portfolia pro Inovace a Excelence – Na tomto workshopu zjistíte, jaké informace a podklady z výuky a o výuce můžete v portfoliu shromažďovat a jak je analyticky zpracovávat (reflektovat) tak, aby vám poskytovaly užitečné informace a usnadňovaly další postup při rozvoji výuky.
 • 5. října 2023 – 9:00 - 13:00 – How To Make Convincing Arguments – The workshop „develops the ability to convey information precisely, create effective arguments and conduct negotiations using functional questions. This will give you a better chance of achieving your objectives in difficult negotiations.
 • 5. října 2023 – 16:00 - 18:30 – Trénink microskills: Jak klást účinné otázky – Některé pedagogické dovednosti získáme jen praxí. Zkusíte vymýšlet a pokládat otázky, které zafungují, jak potřebujete: vzbudí zvědavost, podníti diskusi, motivují k přemýšlení, zapojí všechny
 • 9. řijna10. října 2023 – 9:00 - 12:30 – Respekt až na půdu II. – Navazující workshop Respekt až na půdu I
 • 12. října 2023 – 9:00 - 13:00 – Jak na skvělé prezentace do výuky – Prezentace je forma komunikace, která skvěle funguje, když potřebujeme vysvětlit komplexní témata či problémy, přimět publikum k zamyšlení. Je-li dobrá, také významně ovlivňuje, kolik si toho lidé zapamatují. Dozvíte se, jak aplikovat klíčové vlastnosti skvělé prezentace do vaší výuky, a vyzkoušíte si jejich využití v praxi.
 • 11. října 2023 – 9:00 - 16:00 – Efektivní řízení stresu – Na workshopusi osvojíte účinné nástroje pro zvládání stresu a dozvíte se, jak si posílit psychickou odolnost v současné uspěchané a hektické době. Budete schopni pracovat s tlakem okolí a objevovat vnitřní zdroje pro okamžité zklidnění.
 • 25. října 2023 – 9:00 - 15:00 – Jak podpořit studenty se specifickými potřebami – Jak se studuje lidem s hendikepem? Co vlastně znamenají všechna ta dys- (a píše se tam vůbec tvrdé y)? Prakticky zaměřený workshop vám umožní si na vlastní kůži vyzkoušet, jaké to je a jak můžete studujícím s hendikepem lépe porozumět a lépe pomoci.

Noc vědců 2023

 • 6. října 2023  – Noc vědců – Vědci jsou „obyčejní lidé“, kteří dělají práci přínosnou pro každého z nás, dokážou ji poutavě představit, ale také se dovedou bavit. Masarykova univerzita se na jeden večer otevře návštěvníkům a představí tak prostory fakult, pracovišť, přednáškových sálů a laboratoří všem zájemcům o vědu. Již tradiční každoroční celorepubliková popularizační akce má letos  podtitul TAJEMSTVÍ. Konkrétní program bude teprve upřesněn.
Bez popisku

Fakulta informatiky FI MUNI

 • 13. října 2023 – 8:30 - 16:00 – 13. Ročník Open space conference o e-learningu Is MU – Všichni vyučující MU jsou zváni do prostor Fakulty informatiky, kde se uskuteční Open space konference o e-learningu IS MU pod záštitou pana rektora. Ústředním tématem konference je sdílení zkušeností s moderními trendy a technologiemi v e-learningu. Dozvíte se nejen pozitiva, která novinky do výuky mohou vnášet, ale také rizika, které s sebou mohou některé trendy přinést. Zprostředkujeme Vám praktické tipy, jak v interaktivní výuce nenarušovat pravidla pro ochranu osobních údajů, informace o umělé inteligenci ve výuce (ChatGPT a další nástroje) či možnosti simulační medicíny v SIMU. Účast na konferenci je pro vyučující a doktorské studenty MU zdarma. Registrujte se přes odkaz.

Studentská organizace AIESEC

 • 13. října 2023 – od 14:00 – Konference SYMPOSIUM 2023, Brno Clubco – SYMPOSIUM je již desátý ročník konference o podnikání pro studenty a mladé podnikatele.

Masarykova univerzita MUNI

 • 31. října - 3. listopadu 2023 – Gaudeamus Brno 2023BVV BrnoJako každý rok se i letos Masarykova univerizta účastní Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání. Přijďte se s námi pobavit o možnostech studia na MUNI. Rádi zodpovíme všechny vaše dotazy! 

Přírodovědecká fakulta Sci MUNI

 • 6. října 2023 – PhD Day 2023 – Vše, co potřebujete vědět o PhD studiu (práva, povinnosti, grantové příležitosti, stáže a výzkumná stipendia). Vhodné pro současné i budoucí doktorandy .

Pedagogická fakulta Ped MUNI

 • 26. září 2023 – 9:00 - 15:00 – Vysvědčení JINAK – Tým na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity společně se svými partnery pracoval na jiném pojetí vysvědčení. Zabývali se, jak o žákovi odlišným způsobem refererovat tak, aby vysvědčení komplexněji vypovídalo o procesu učení i výsledcích žáka a jeho osobnosti. Přijďte si poslechnout příběhy škol, které se na tuto cestu s Vysvědčením JINAK už vydaly. Registrujte se do 5. září. 2023


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info