Projekt na spektroskopii funkcionalizovaných vláken s HAWK Göttingen je v polovině

Kolegové z výzkumné skupiny Plazmové nanotechnologie a bioaplikace opět vyjeli do německého Göttingenu na schůzku řešitelů projektu 8J23DE002. Podstatou projektů MOBILITY jsou vzájemné návštěvy mezinárodních projektových partnerů. Kromě diskuze o výsledcích a plánech budoucí práce bylo součástí cesty další měření LIBS spektroskopie. V rámci projektu se řeší příprava a funkcionalizace vláken a jejich analýzy pomocí LIBS a mikroskopických metod.  

16. 1. 2024 Tereza Schmidtová

Bez popisku

V červnu letošního roku jsme na webu CEPLANT informovali o novém společném projektu Funkcionalizace vláken plazmatem-asistovanou depozicí vrstev za atmosférického tlaku a pokročilá analýza tloušťky vrstvy spektroskopií laserem buzeného plazmatu (8J23DE002) financovaný z programu MŠMT. Pracují na něm vědci výzkumné skupiny Plazmové nanotechnologie a bioaplikace Ústavu fyziky a technologií plazmatu a centra CEPLANT. Projekty MOBILITY MŠMT si kladou za cíl provázat domácí výzkum se zahraničním a rozšířit možnosti mezinárodní spolupráce. Na prvním seznamovacím setkání s projektovým partnerem a výzkumným centrem na HAWK Göttingen v Německu se vědci společně dohodli na plánu experimentů a analýz i termínech dalších pobytů.

Samotný projekt 8J23DE002 se věnuje tématu funkcionalizace vláken plazmatem-asistovanou depozicí vrstev za atmosférického tlaku a pokročilé analýze tloušťky vrstvy spektroskopií laserem buzeného plazmatu (LIBS). Mezinárodní a mezioborový přístup k řešení aktuální problematiky je důležitým krokem k inovování zavedených postupů. Prioritou je testování a optimalizace plazmové technologie pro zlepšení funkcionalizace vláken a následné zdokonalení metody pro měření tloušťky vrstvy s využitím metody LIBS, která má obrovský potenciál ve využití v průmyslu.

Na první schůzku navázala srpnová měsíční stáž doktorského studenta Romana Přibyla. Jeho úkolem bylo sestavit a otestovat aparaturu s MSDBD výbojkou. Ta je schopna generovat plazma v různých plynech a také s příměsí prekurzoru. Roman Přibyl dále připravil a následně i zanalyzoval tenké vrstvy na bázi HMDSO. Využil k tomu metody LIBS, interferometrii i 3D optický mikroskop, na které byl během pobytu na HAWK zaškolen.

Na konci listopadu a v prvních dvou prosincových týdnech se hlavní řešitelka dr. Zlata Kelar Tučeková společně s dr. Jakubem Kelarem sešla v Göttingenu s německými kolegy k vyhodnocení dosavadních výsledků a řešení plánu navazující práce na projektu. Dr. Kelar Tučeková během svého pobytu dále analyzovala vzorky funkčních vrstev pomocí metod LIBS a 3D mikroskopie. “Největší výzvu zatím představuje interakce laseru v průběhu spektroskopie a jeho výrazně destrukční účinek na naše vzorky, a to i při nízkých energiích. Stále nás čeká řešení určitých výzev a optimalizace přípravy vrstev pro LIBS včetně jejich realizaci na vláknech. Průběžné výsledky projektu se ale jeví velmi slibně, “ komentuje dr. Kelar Tučeková.

Tým v HAWK Göttingen úzce spolupracuje s výrobcem LIBS. Andreasi Tümmelovi a jeho kolegům se tak podařilo zdokonalit kalibraci a přípravu spektrometru k samotnému měření LIBS. Součástí tohoto optimalizačního procesu je tzv. testování a odhalování problémů LIBS u různých vzorků.

Začátkem roku 2024 němečtí kolegové přijedou za svými projektovými partnery do Brna. Budou společně pokračovat v přípravě vrstev a optimalizaci funkcionalizace vláken. Vzájemná osobní setkání s mezioborovým přesahem vedou k hodnotným diskuzím a novým nápadům v experimentálním výzkumu. Možnost vycestovat a pracovat na projektu u zahraničních kolegů je i pro studenty zdrojem nových zkušeností i možností získání nových profesionálních kontaktů. Konec projektu je naplánován na konec roku 2024.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info