Seminář na počest prof. Černohorského

Seminář naplněný přednáškami a vzpomínáním připomněl letošní 99. narozeniny emeritního profesora fyziky Přírodovědecké fakulty a emeritního rektora Slezské univerzity v Opavě Martina Černohorského. Seminář společně zorganizovaly tři fyzikální ústavy naší fakulty a pobočný spolek Brno Jednoty českých matematiků a fyziků. Pedagogické a vědecké činnosti se profesor Černohorský věnoval tři čtvrtiny století.

15. 9. 2022 Tereza Fojtová Tereza Schmidtová

Fotografie: Anežka Winklerová

„Za dobu jeho působení prošel jeho semináři, kurzy a přednáškami nespočet studentů, z nichž mnozí se stali učiteli a šiří dál za hranice fakulty, univerzity ale i České republiky ducha proslulých pedagogicko-fyzikálních seminářů a neoficiální brněnské Černohorského fyzikální školy,“ uvedl proděkan Přírodovědecké fakulty Roman Šimon Hilscher.

Vedle pedagogického přínosu profesora Černohorského připomněli účastníci akce také jeho zásluhy o ustanovení a následný rozvoj Slezské univerzity v Opavě, kterou v letech 1992 až 1998 vedl jako první rektor. Zasloužil se také o založení České konference rektorů, platformy, která navázala na Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol, jejímž byl pan profesor kancléřem.

Po svém návratu do Brna se profesor Černohorský i nadále významně zapojoval do propagace oboru, když se například v roce 2005 angažoval v uspořádání symposia a odhalení pamětní desky na počest významného teoretického fyzika, brněnského rodáka Georga Placzeka, což pak vyústilo i v otevření stipendia Georga Placzeka. Jeho jméno nese dokonce planetka (5268) Cernohorsky.

Díky finančnímu daru, který profesor věnoval Jednotě českých matematiků a fyziků byla zřízena Cena Martina Černohorského za přínos fyzikálnímu vzdělávání. Kandidáti na cenu mohou být navrženi jinými osobami, nebo mohou svou nominaci podat sami za sebe, a to do 31. 12. 2022. Více informací zde.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info