Seznamte se s prací držitele ceny MUNI Scientist Stanislava Hronka z ÚTFA

21. 12. 2021 David Štegner

Mgr. Stanislav Hronek

Na Masarykově univerzitě vystudoval nejprve bakalářský obor Fyzika a pak magisterský obor Teoretická fyzika. Už během své bakalářské i magisterské práce řešil věci z matematické fyziky a výsledky pak publikoval jako články.

Jaké je téma Vašeho doktorátu?

Téma mého doktorátu a výzkumu za posledních dva a půl roku je teorie strun, přesněji teorie "supergravitace", což je spojení teorie strun a gravitace.

Jak si má člověk představit práci teoretického fyzika?

Moje práce zahrnuje několik stadií. Vedoucí přijde s nějakým tématem v oboru "supergravitace" a s novým návrhem, ze kterého by bylo možné udělat článek, pak o tom spolu konzultujeme a zmapujeme, co bychom mohli udělat a vymyslet. Rozdělíme si práci a každý něco počítá. Jednou za týden se sejdeme a řekneme si, kam jsme se dostali. První týdny zkoumáme, co bychom mohli dělat nového, poté několik měsíců počítáme a snažíme se dokázat nápady a myšlenky, na které jsme přišli. Nakonec vše sepíšeme do článku.

Můžete nám přiblížit teorii strun?

Hlavní myšlenkou teorie strun je, že místo mikroskopických bodových částic máme jednorozměrné struny jako elementární objekty. S tímto popisem dostaneme novou teorii fyziky, která má mnoho nových aspektů, ale i některé staré stejné. Například se přirozeně objevuje gravitace, což teorii strun dělá kandidátem na "teorii všeho", protože spojuje kvantovou mechaniku a obecnou relativitu. Popisem gravitace v teorii strun se zabýváme i my.

Jak popisujete gravitaci v rámci teorie strun?

Používáme speciální metodologii, která spočívá v zobecnění teorie strun na tzv. "dvojitou teorii". Tento formalismus je přepisem teorie do nových proměnných, kterých je dvakrát více než proměnných původní teorie. Základem tohoto formalismu je tzv. "T-dualita", to je symetrie strunové teorie, která říká, že fyzikální popis strun ve více dimenzích je stejný, pokud se tato struna pohybuje v těchto dodatečných dimenzích, anebo se po těchto dimenzích navíjí.

V čem konkrétně spočívala vaše práce "O(D,D) and the string α′ expansion: An obstruction ", za kterou jste dostal cenu MUNI Sciencist?

Hlavní idea našeho článku je využití formalismu "dvojité teorie" k počítání kvantových korekcí ke gravitaci v teorii strun. Výhodou toho formalismu je, že objekty, se kterými se v této teorii pracuje, mají hezčí tvar a dá se s nimi lépe počítat. Tento formalismus je celkem populární a my jsme zkoumali, zda se dá využít na počítání kvantových korekcí ke gravitaci. A pokud ano, tak jestli lze spočítat všechny.

Zjistili jsme, že se dá využít na spočítání prvních dvou kvantových korekcí a velmi tento výpočet zjednodušuje, třetí korekci už bohužel popsat nemůže. Což je nový a zajímavý výsledek a dává to omezení na sílu toho formalismu, co se týče počítání kvantových korekcí.

Jak článek přijala odborná komunita?

Článek měl poměrně velký ohlas v komunitě studující strunovou gravitaci a tento formalismus, někteří vědci byli zklamaní, že tento formalismus není všemocný, ale většina souhlasila s tím, že toto omezení má existovat a byli rádi, že jsme ho našli.

Děkujeme a přejeme hodně dalších úspěchů.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info