Státní závěrečné zkoušky leden, únor 2023

12. 1. 2023 10:00 Michael Krbek

Bez popisku

Bakalářské studijní programy

Písemná část státních závěrečných zkoušek je společná pro program Fyzika a všechny jeho specializace, program Aplikovaná fyzika a program Fyzika se zaměřením na vzdělávání a bude se konat v pondělí 30.1.2023 v posluchárně F-Lenc v 9.00. Podrobnosti o průběhu státní závěrečné zkoušky jsou zde

K oběma ústním částem státní zkoušky se studenti dostaví hodinu před termínem, na který je jejich zkouška vypsána. Na úvod obhajoby přednese student základní informaci o obsahu a výsledcích své závěrečné práce v délce maximálně 10 min (k dispozici bude dataprojektor + PC). Vedoucí a oponenti práce pak přednesou stručné shrnutí posudků, následuje diskuse. Pro ústní část zkoušky studenti losují otázky ze zadaných zkušebních okruhů.

Program Fyzika

  • specializace Astrofyzika: 3.2. v posluchárně F-Lenc, 1 studující, komise: prof. Mikulášek, prof. Krtička, doc. Mikulík, doc. Zejda
Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
10.00-11.30 Adam Přadka UBVRI fotometrie otevřené hvězdokupy NGC 6811 Janík Štefl

 

Magisterské studijní programy

Obhajoba diplomové práce i další ústní části zkoušky budou ve stejný den. K oběma ústním částem státní zkoušky se studenti dostaví hodinu před termínem, na který je jejich zkouška vypsána. Na úvod obhajoby přednese student základní informaci o obsahu a výsledcích své závěrečné práce v délce maximálně 10 min (k dispozici bude dataprojektor + PC). Vedoucí a oponenti práce pak přednesou stručné shrnutí posudků, následuje diskuse. Pro ústní část zkoušky studenti losují otázky ze zadaných zkušebních okruhů. Podrobnosti o průběhu státní závěrečné zkoušky jsou zde.

Program Fyzika

 

  • obhajoby a ústní část specializací Fyzika kondenzovaných látek a Astrofyzika 8.2.2023 F-Lenc 4 studující
    komise: prof. Tyc, prof. Kudrle, prof. Krtička, prof. Munzar, prof. Werner, doc. Chaloupka, doc. Dubroka
Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
9.00-10.30 Bc. Miroslav Golian Teoretické studium vztahů mezi strukturou a magnetickými vlastnostmi materiálů Friák Zelený
10.30-12.00 Bc. Kristína Kallová Výzkum extrémně zakrytých galaktických jader v našem blízkém okolí Boorman Werner
13.00-14.30 Bc. Vendula Slavíková Limity inverzní metody pro určování rotace a tvaru asteroidů Scheirich Ďurech
14.30-16.00 Bc. Kateřina Svačinková Charakterizace nerozlíšené emise v Chandra Deep Field-South Werner Hroch

 

Program Biofyzika

  • 30.1. v zasedací místnosti ÚFKL, 1 studující, komise: prof. Kozelka, prof. Mornstein, doc. Kubíček, doc. Mikulík, doc. Vácha
Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
9.00-10.30 Bc. Ema Huščavová Jaderné a cytoplasmatické aspekty radiosensitizačního účinku kovových nanočástic Falk Davídková

 

Program Učitelství fyziky pro střední školy

  • písemná část zkoušky z didaktiky fyziky se bude konat dne 30.1.2023 v 9.00 v učebně F-Lenc.
  • ústní část 2.2.2023
  • v posluchárně F-Lenc, 4 studující, komise: doc. Lacina, doc. Bochníček, prof. Musilová, doc. Navrátil, dr. Piskač

Ústní část 2.2.2023

Čas Jméno Téma práce/poznámka Školitel Oponent
9.00-10.00 Bc. Martina Harvánková Počátky teorie pravděpodobnosti (Matematika)    
10.00-11.00 Bc. Ema Jašminská Nekonečné řady s programem Sage (Matematika)    
11.00-12.00 Bc. Jan Jelínek Integrální a diferenciální nerovnosti (Matematika)    
12.00-13.00 Bc. Jakub Sochor Aplikace diferenciálního počtu (Matematika)    
13.00-13.30 Bc. Filip Zhorný opakovaná SZZ z fyziky    

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info