Státní závěrečné zkoušky léto 2022

25. 5. 2022 13:00 Michael Krbek

Bez popisku

Bakalářské studijní programy

Písemná část státních závěrečných zkoušek je společná pro program Fyzika a všechny jeho specializace, program Aplikovaná fyzika a program Fyzika se zaměřením na vzdělávání a bude se konat v pondělí 20.6.2022 v posluchárně F2. Registrace začíná v 8.30, vlastní zkouška v 9.00. Podrobnosti o průběhu státní závěrečné zkoušky jsou zde

K oběma ústnı́m částem státnı́ zkoušky se studenti dostavı́ hodinu před termı́nem, na který je jejich zkouška vypsána. Na úvod obhajoby přednese student základnı́ informaci o obsahu a výsledcı́ch své závěrečné práce v délce maximálně 10 min (k dispozici bude dataprojektor + PC). Vedoucı́ a oponenti práce pak přednesou stručné shrnutı́ posudků, následuje diskuse. Pro ústnı́ část zkoušky studenti losujı́ otázky ze zadaných zkušebnı́ch okruhů.

Program Fyzika

 • specializace Fyzika: 23.6. v posluchárně F-Lenc, 4 studující, komise: prof. von Unge, prof. Krtička, prof. Kudrle, prof. Munzar, doc. Dubroka, doc. Hoder
 • specializace Fyzika: 24.6. v posluchárně F-Lenc, 3 studující, komise: prof. von Unge, prof. Krtička, prof. Kudrle, prof. Munzar, prof. Tyc, doc. Dubroka

První den 23.6.2022

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
9.00-10.30 Tomáš Březina Návrh elektronového zdroje pro elektron-pozitronový urychlovač FCC-ee Radlička Zlámal
10.30-12.00 Matej Červeň Optická odezva mezipásových přechodů LaFeO3 Dubroka Humlíček
13.00-14.30 Michal Ďuriška Měření a simulace elektrostatického potenciálu v elektrolytické vaně Chaloupka Novák
14.30-16.00 Beáta Hroncová Charakterizace opticky aktivních kapalin Franta Dubroka

Druhý den 24.6.2022

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
9.00-10.30 Vojtěch Kliner Pulsní laserová depozice tenkých vrstev antiferomagnetického LaFeO3 a studium jejich strukturních vlastností Dubroka Meduňa
10.30-12.00 Lucie Krejčí Měření elektrických vlastností nanostruktur pomocí Kelvinovy mikroskopie Klenovský Münz
13.00-14.30 Roman Solař Stochastický přístup k řešení plazmové kinetiky Bonaventura Brablec
 • specializace Astrofyzika: 1.7. v posluchárně F-Lenc, 6 studujících, komise: prof. Mikulášek, prof. Krtička, prof. Munzar, doc. Mikulík, prof. Werner

Den 1.7.2022

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
9.00-10.30 Matěj Bárta Galaxy evolution with ALMA - Effects of ram pressure stripping on the kinematics of cluster galaxies Jáchym Ehlerová
10.30-12.00 Veronika Bartošová Study of orientation evolution and passive attitude control of CubeSats Münz Hroch
13.00-14.30 Marianna Dafčíková Modeling the Low Earth Orbit Particle Background of GRB Alpha using Space Weather Data Breuer Zychová
14.30-16.00 Mária Lauková Hledání rotačně proměnných bílých trpaslíků v datech z družice TESS Krtička Štefl
16.00-17.30 Kateřina Pivoňková Spectral variability of evolved supergiants: study of HD 21389 Maryeva Krtička
17.30-19.00 Martin Max Modulace světelných křivek hvězd typu RR Lyrae v přehlídkových projektech Skarka Janík

 

Program Fyzika se zaměřením na vzdělávání

 • 22.6.2022 v posluchárně F-Lenc, 5 studujících (1 obhajující), komise: doc. Bochníček, doc. Lacina, prof. Munzar, prof. Musilová, doc. Štefl

Den 22.6.

Čas Jméno Téma práce/poznámka Školitel Oponent
9.00-9.30 Martina Burdová opakuje SZZ Fyzika    
9.30-10.30 Martin Bureš pouze ústní část    
10.30-11.30 Hedvika Dušková pouze ústní část    
12.30-13.30 Matěj Pavlík pouze ústní část    
13.30-15.00 Alena Špaňhelová Testové úlohy z mechaniky Musilová Lacina

 

Program Aplikovaná fyzika

 • 27.6.2022 v posluchárně F-Lenc, 4 studující, komise: prof. Vašina, prof. Tyc, doc. Mikulík, doc. Souček
Čas Jméno Téma práce/poznámka Školitel Oponent
9.00-10.30 Peter Burda Diagnostika ionizačních center v HiPIMS výboji Hnilica Jašek
10.30-12.00 Igor Sabol Plazmochemická depozice organosilikonových tenkých vrstev Přibyl Jašek
13.00-14.30 Lucia Švandová Characterization of Cr-doped alumina barrier used in coplanar dielectric barrier discharges Pazderka Ráheľ
14.30-15.00 Vojtěch Steidl opakovaná SZZ Nanotechnologie    

Magisterské studijní programy

Obhajoba diplomové práce i další ústní části zkoušky budou v různé dny. K oběma ústnı́m částem státnı́ zkoušky se studenti dostavı́ hodinu před termı́nem, na který je jejich zkouška vypsána. Na úvod obhajoby přednese student základnı́ informaci o obsahu a výsledcı́ch své závěrečné práce v délce maximálně 10 min (k dispozici bude dataprojektor + PC). Vedoucı́ a oponenti práce pak přednesou stručné shrnutı́ posudků, následuje diskuse. Pro ústnı́ část zkoušky studenti losujı́ otázky ze zadaných zkušebnı́ch okruhů. Podrobnosti o průběhu státní závěrečné zkoušky jsou zde.

Program Fyzika

 • obhajoby specializací Fyzika plazmatu a nanotechnologií a Teoretická fyzika 3.6.2022 F-Lenc 7 studujících
  komise: prof. Kudrle, prof. Tyc, prof. Krtička, doc. Dubroka, doc. Dvořák
 • obhajoby specializací Fyzika kondenzovaných látek a Astrofyzika 6.6.2022 F-Lenc 4 studující
  komise: prof. Musilová, prof. Krtička, prof. Munzar, doc. Dvořák, doc. Werner
 • ústní část specializací Fyzika plazmatu a nanotechnologií a Teoretická fyzika 8.6.2022 F3, příprava F4 7 studujících
  komise: prof. Kudrle, prof. Musilová, prof. Krtička, doc. Dvořák, doc. Chaloupka
 • ústní část specializací Fyzika kondenzovaných látek a Astrofyzika 15.6.2022 F3, příprava F4 3 studující
  komise: prof. Tyc, prof. Kudrle, prof. Krtička, doc. Dubroka, doc. Chaloupka, doc. Werner

První den obhajob 3.6.2022

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
9.00-10.00 Bc. Zvonimír Jílek Numerická simulace erozních profilů při DC magnetronovém naprašování Obrusník Trunec
10.00-11.00 Bc. Martin Málek Optické vlastnosti tenkých vrstev nestechiometrického nitridu křemíku připravených metodou reaktivního magnetronového naprašování Ohlídal Jan Dvořák
11.00-12.00 Bc. Kryštof Mrózek Modelování a simulace iontových motorů založených na vakuovém oblouku Obrusník Garrigues
13.00-14.00 Bc. David Štegner Optická diagnostika výbojů za atmosférického tlaku z profilu spektrálních čar s vysokým časovým rozlišením Navrátil Čech
14.00-15.00 Bc. Jiří Večeře Určení optických konstant tenkých substrátů v infračervené oblasti Vohánka Mistrík
15.00-16.00 Bc. Nikolas Masničák Relativistic and anisotropic corrections to the Mössbauer effect Bering Larsen Munzar
16.00-17.00 Bc. Filip Petrák Dvoudimenzionální teorie bez produkce částic Wulff Bering Larsen

Druhý den obhajob 6.6.2022

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
10.00-11.00 Bc. David Linhart Studium plazmonového zesílení na kovových hrotech Hemzal Münz
13.00-14.00 Bc. Matúš Labaj Particle-in-Cell simulace elektron-pozitronového cyklotronového maseru Benáček Muñoz
14.00-15.00 Bc. Michaela Vítková Měření radiálních rychlostí s využitím jódové cely Skarka Vaňko

První den ústní část 8.6.2022

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
9.00-10.00 Bc. Zvonimír Jílek Numerická simulace erozních profilů při DC magnetronovém naprašování Obrusník Trunec
10.00-11.00 Bc. Martin Málek Optické vlastnosti tenkých vrstev nestechiometrického nitridu křemíku připravených metodou reaktivního magnetronového naprašování Ohlídal Jan Dvořák
11.00-12.00 Bc. Kryštof Mrózek Modelování a simulace iontových motorů založených na vakuovém oblouku Obrusník Garrigues
13.00-14.00 Bc. David Štegner Optická diagnostika výbojů za atmosférického tlaku z profilu spektrálních čar s vysokým časovým rozlišením Navrátil Čech
14.00-15.00 Bc. Jiří Večeře Určení optických konstant tenkých substrátů v infračervené oblasti Vohánka Mistrík
15.00-16.00 Bc. Nikolas Masničák Relativistic and anisotropic corrections to the Mössbauer effect Bering Larsen Munzar
16.00-17.00 Bc. Filip Petrák Dvoudimenzionální teorie bez produkce částic Wulff Bering Larsen

Druhý den ústní část 15.6.2022

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
10.00-11.00 Bc. David Linhart Studium plazmonového zesílení na kovových hrotech Hemzal Münz
13.00-14.00 Bc. Matúš Labaj Particle-in-Cell simulace elektron-pozitronového cyklotronového maseru Benáček Muñoz
14.00-15.00 Bc. Michaela Vítková Měření radiálních rychlostí s využitím jódové cely Skarka Vaňko

Program Biofyzika

 • 16.6. v zasedací místnosti ÚFKL, 4 studující, komise: prof. Kozelka, prof. Mornstein, doc. Mikulík, doc. Kubíček
Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
9.00-10.30 Bc. Filip Křikava Tvorba paralelních guaninových kvadruplexů v sekvencích DNA s chybějícími guaninovými nukleotidy Kejnovská Tokan
10.30-12.00 Bc. Viktorie Navarová Krystalizace a strukturní studium farmakologicky potenciálně zajímavých malých molekul a supramolekul metodami difrakce RTG záření na monokrystalech Marek Klumpler
13.00-14.30 Bc. Martina Zánová Určování struktury proteinů s flexibilními doménami pomocí kryo-elektronové mikroskopie Kubíček Nedozrálová

Program Radiologická fyzika

 • 27.6. v zasedací místnosti ÚFKL, 4 studující, komise: prof. Mornstein, prof. Munzar, prof. Šlampa, doc. Sabol, dr. Ptáček, dr. Súkupová, Mgr. Dvořák, Ing. Novák
Čas Jméno Téma práce/poznámka Školitel Oponent
9.00-10.30 Bc. Dominik Fábry Transformace dávkových profilů měřených detektory o různém objemu pro potřeby jejich porovnání Novák  
10.30-12.00 RNDr. Pavel Pešat, Ph.D. Současné specifické problémy v zajištění adekvátní ochrany oční čočky v nukleární medicíně Sabol  
13.00-14.30 Ing. Vit Sopko, Ph.D. Potenciální nebezpečí zneužití silných radioaktivních zdrojů používaných v nukleární medicíně pro teroristické útoky Sabol  
14.30-15.30 Mgr. Bc. Veronika Justrová opakovaná SZZ Fyzika    

Program Učitelství fyziky pro střední školy

 • obhajoby 1.6.2022 v posluchárně F-Lenc, 1 studující, komise: doc. Lacina, doc. Bochníček, prof. Musilová, doc. Navrátil
 • písemná část zkoušky z didaktiky fyziky se bude konat dne 6.6.2022 v 9.00 v učebně Fs1.
 • ústní část 13.6.2022
 • v posluchárně F-Lenc, 4 studující, komise: doc. Lacina, doc. Bochníček, prof. Musilová, dr. Nečas

Obhajoby 1.6.2022

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
12.00-13.00 Bc. Veronika Šklíbová Metoda Peer Instruction ve výuce optiky Jurmanová Bochníček

Ústní část 13.6.2022

Čas Jméno Téma práce/poznámka Školitel Oponent
9.00-10.00 Ing. Irena Oupicová CŽV    
10.00-11.00 Bc. Kateřina Rozehnalová Diverzita a ekologie rozsivek ostrovů Eagle a Tail (Maritimní Antarktida)    
11.00-12.00 Bc. Veronika Šklíbová Metoda Peer Instruction ve výuce optiky Jurmanová Bochníček

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info