Státní závěrečné zkoušky srpen/září 2022

1. 8. 2022 9:00

Bez popisku

Magisterské studijní programy

Případná obhajoba diplomové práce i další ústní části zkoušky budou ve stejný den. K ústnı́ části státnı́ zkoušky se studenti dostavı́ hodinu před termı́nem, na který je jejich zkouška vypsána. Na úvod obhajoby přednese student základnı́ informaci o obsahu a výsledcı́ch své závěrečné práce v délce maximálně 10 min (k dispozici bude dataprojektor + PC). Vedoucı́ a oponenti práce pak přednesou stručné shrnutı́ posudků, následuje diskuse. Pro ústnı́ část zkoušky studenti losujı́ otázky ze zadaných zkušebnı́ch okruhů. Podrobnosti o průběhu státní závěrečné zkoušky jsou zde.

Program Fyzika

  • ústní část specializace Teoretická fyzika 2.9.2022 F-Lenc, 1 studující
    komise: prof. Tyc, prof. Kudrle, prof. von Unge, doc. Chaloupka

 

Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
10.00-11.00 Bc. Filip Petrák opakovaná SZZ Fyzika, Teoretická fyzika    

 

Program Učitelství fyziky pro střední školy

  • obhajoba a ústní části 31.8.2022 v posluchárně F-Lenc, 2 studující, komise: doc. Lacina, prof. Musilová, doc. Bochníček, dr. Nečas
  • písemná část zkoušky z didaktiky fyziky se bude konat dne 29.8.2022 v 9.00 v učebně Fs1
Čas Jméno Téma práce Školitel Oponent
10.00-11.00 Bc. Veronika Šklíbová opakovaná SZZ Fyzika    
11.00-12.30 Bc. Filip Zhorný Využití moderních metod měření ve školních pokusech Navrátil Bochníček

 


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info